Teisiniai reikalavimai

Atgal

Teisiniai reikalavimai

Šiame skyriuje skelbiame informaciją apie Bendrovės veiklą remiantis teisės aktuose įtvirtintomis prievolėmis. Bendrovė veikia elektros energijos, gamtinių dujų, šiluminės energijos sektoriuose. Bendrovės vykdoma veikla atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Žemiau rasite informaciją apie bendrovei išduotas licencijas, leidimus, viešai skelbtinas teikiamų paslaugų kainas ir paslaugų teikimo tvarką. Kilus klausimams prašome kreiptis į bendrovę.