Šiluminės energijos vartojimo efektyvumas

Atgal

Šiluminės energijos vartojimo efektyvumas

Energijos taupymas

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija ir AB „Achema“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo 8 straipsnio nuostatomis ir Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų sudarymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. 1-221 „Dėl energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, sudarė ir pasirašė Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimą.
Šiuo susitarimu AB „Achema“, tiesiogiai ar per kitus asmenis, įgyvendindama energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo priemones, įsipareigoja per 2017-2020 m. laikotarpį šviesti ir konsultuoti energijos vartotojus energijos vartojimo efektyvumo didinimo klausimais: skelbti informaciją interneto svetainėje, informuoti ir konsultuoti vartotojus. 

Šiluminės energijos vartojimo efektyvumas

Praktika rodo, kad racionaliai šeimininkaudami galime sutaupyti 10 proc. ir daugiau energijos bei atitinkamai sumažinti savo sąskaitas už energiją. Tam, kad efektyviai vartotume energiją, nebūtinos didelės investicijos. Kartais pakanka pakeisti įpročius.

Kaip taupyti šilumą?

Šilumos suvartojimą daugiabučių namų ir kitų pastatų šildymui apsprendžia pastatų būklė. Jeigu Jūsų patalpų kvadratinio metro Šildymui suvartojamos šilumos kiekis per mėnesį yra 25 kWh ir daugiau, rekomenduojame rimtai apsvarstyti galimybę renovuoti pastatą, nes tai yra vienintelis kelias ženkliai sumažinti šilumos nuostolius.

Jei neturite galimybės patalpų renovuoti, šilumos kaštus galima būtų mažinti atliekant šiuos, palyginti, smulkius pagerinimo darbus:

Izoliuokite šilumos mazgo elementus. Šilumos nuostoliai patiriami, jei neizoliuojami ar tik iš dalies izoliuojami vamzdynai, vandens rezervuarai bei sklendės, čiaupai, ventiliai ir kita šilumos mazge esanti armatūra;

Esant galimybei, automatizuokite šilumos punktą. Įdiegus automatizuotą šilumos punktą, įmanoma ženkliai sumažinti šilumos vartojimą pastate, nes sistema, patalpose automatiškai palaikydama vartotojo pasirinktą patalpų temperatūrą, reaguoja į lauko temperatūros pokyčius ir, esant aukštesnei lauko temperatūrai į radiatorius tiekia žemesnės temperatūros karštą vandenį;

Užsandarinkite langus. Plyšius tarp stiklo ir lango rėmo bei tarp lango rėmo ir sienos užsandarinkite silikoninėmis ar kitomis izoliacinėmis medžiagomis. Sandarinti reikia ne tik lango rėmus, bet ir stiklą;

Įstiklinkite lauko balkonus. Jų stiklinimas sumažina šalto oro skverbimąsi į patalpas, todėl oro temperatūra gretimame kambaryje lieka normali ir vėjuotą dieną. Jei galima, įrenkite medines grindis ir po jomis paklokite izoliacinės medžiagos sluoksnį;

Patalpose už radiatorių įrenkite šilumą atspindinčius ekranus, kurie at-spindi iki 90% infraraudonųjų spindulių ir sąlygoja patalpos oro temperatūros padidėjimą 1 - 2°C;

Pritvirtinkite lentyną virš radiatoriaus. Tokiu būdu, šilto oro srautas nukryps į patalpos vidų, užuot kilęs tiesiai iki lubų;

Didelių gabaritų baldus statykite prie išorinių sienų. Neužstatykite radiatorių baldais ir dekoratyvinėmis grotelėmis. Neuždenkite radiatorių užuolaidomis. Tai trukdo šilumai sklisti į patalpas;

Patalpas vėdinkite kelis kartus per dieną pilnai atidarius langus ir sudarius trumpalaikį skersvėjį, kuris pakankamai išvėdintų patalpą, padėtų išvengti drėgmės ir kvapų kaupimosi, uždarykite langus ir orlaidės. Tai leis patalpose palaikyti pastovią temperatūrą. Laiptinės ir kitų saitų patalpų duris laikykite uždarytas;

Saulėtomis rudens/žiemos/pavasario dienomis atitraukite užuolaidas ir žaliuzes - leiskite saulės spinduliams apšviesti ir pašildyti Jūsų patalpas;

Naujos statybos arba atnaujintuose pastatuose (kur buvo modernizuota šildymo sistema) ant radiatorių sumontuokite termostatus - prietaisus, padedančius reguliuoti patalpos oro temperatūrą. Termostatas palaikys tokią temperatūrą iki to laiko, kol termostato nustatymai nebus pakeisti.

Parengta pagal LR Energetikos ministerijos informaciją.

Tam, kad efektyviai vartotume energiją, nebūtinos didelės investicijos. Kartais pakanka pakeisti įpročius. Kaip taupyti energiją keičiant elgseną skaitykite čia: Šilumos taupymas: ką privalo atlikti šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas?

Dėl papildomos informacijos apie energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones rekomenduojame kreiptis į:

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija
Vito Gerulaičio g. 1, 08200, Vilnius
tel. (8 5) 266 7025
faksas (8 5) 235 6044
info@lsta.lt
www.lsta.lt

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
Gedimino pr. 38,  01104 Vilnius
tel.  8 706 6 4715
faksas 8 706 64820
info@enmin.lt
http://www.enmin.lt/lt/

Lietuvos Respublikos energetikos agentūra
Gedimino pr. 38, 01104 Vilnius
tel. 8 706 64923
faksas 8 706 64876
eainfo@ena.lt
www.ena.lt 

VšĮ Busto energijos taupymo agentūra
Švitrigailos g. 11B, 03228 Vilnius
tel. (8 5) 2705455
nemokama tel. linija 8 800 20012
info@betalt.lt
www.betalt.lt

Lietuvos energetikos institutas 
Breslaujos g. 3, 44403 Kaunas
tel. (8 37) 401801
Faksas (8 37) 351271
rastine@lei.lt
www.lei.lt

 

Informacinė medžiaga peržiūrai: