Produkto valdymas

Produkto valdymas

AB „Achema“ yra Europos trąšų gamintojų asociacijos „Fertilizers Europe“ (www.productstewardship.eu) narė. Pagal šios asociacijos Produkto valdymo standarto trąšoms reikalavimus bendrovėje nuo 2007 metų yra įdiegta, palaikoma ir nuolat tobulinama Produkto valdymo (angl. Product Stewardship) vadybos sistema.

Europos trąšų gamintojų  asociacijos "Fertilizers Europe" produkto valdymo standartas trąšoms


 

Mes siekiame tiesioginės sąsajos tarp mūsų Kompanijos ženklo ir atsakingai pagamintų trąšų!

Įdiegusi Produkto valdymo vadybos sistemą, bendrovė:

  • inicijuoja veiklas, kurios viršija tas, kurios yra būtinos, norint atitikti privalomų teisės aktų reikalavimus;
  • prisiima atsakomybę už gaminamas trąšas viso jų raidos ciklo metu nuo jų sukūrimo iki galutinio sunaudojimo (įterpimo į dirvą), atliekų perdirbimo;

  • įdiegia kokybės, darbuotojų sveikatos ir saugos, aplinkos apsaugos, saugumo reikalavimų vykdymą visame trąšų raidos cikle, siekia nuolatinio jų gerinimo;
  • siekia atitikti klientų lūkesčius dėl duomenų pateikimo ir komunikacijos;
  • dalinasi patirtimi ir žiniomis visoje trąšų tiekimo grandinėje. 

Lentelė. Produkto valdymo ciklo elementai

Eil. Nr.

Produkto valdymo ciklo elemento pavadinimas

Bendrovėje įdiegti produkto valdymo ciklo elementai

1

Verslo kryptis

Bendrovės aukščiausioji vadovybė įsipareigojo ir bendrovėje įdiegė Produkto valdymo vadybos sistemą.

2

Rizikos įvertinimas

Visuose gaminamų trąšų raidos ciklo etapuose (nuo produkto sukūrimo iki jo galutinio sunaudojimo) yra atliktas kokybės, darbuotojų sveikatos ir saugos, saugumo galimų rizikų bei aplinkos apsaugos aspektų identifikavimas.

Visiems produktų raidos ciklo etapams yra sudaryti  kokybės, darbuotojų sveikatos ir saugos, saugumo rizikų bei aplinkos apsaugos aspektų aprašai. Šiuose aprašuose išskirta reikšminga rizika bei reikšmingi aspektai.

3

Planavimas

Numatyta tvarka, pagal kurią kontroliuojami procesai, susiję su reikšminga kokybės, darbuotojų sveikatos ir saugos, saugumo rizika bei reikšmingais aplinkos apsaugos aspektais. Planuojamos priemonės, su kuriomis reikšminga rizika bei reikšmingi aspektai būtų mažinami.

4

Vykdymas

Remiantis atliktu rizikos vertinimu ir „Fertilizers Europe“ reikalavimais visame trąšų raidos cikle įdiegta Produkto valdymo vadybos sistema.

5

Kontrolė ir tikrinimas

Atsižvelgiant į išsikeltus tikslus analizuojami susiję duomenys, matuojami parametrai.

6

Priežiūra

Užtikrinama, kad Produkto valdymo vadybos sistema būtų palaikoma ir reguliariai peržiūrima, siekiant užtikrinti reikalavimų laikymąsi. 

7

Korekciniai ir prevenciniai veiksmai

Nustačius neatitikimų yra atliekami  korekciniai ir prevenciniai veiksmai.

Iš bendrovės gaminamų produktų, Produkto valdymo vadybos sistema apima skystas ir birias trąšas, jų žaliavas ir tarpinius produktus. 

 

  Reikalavimai trąšų sandėliavimui:

 

  Reikalavimai trąšų transportavimui:

 

  Trąšų ir jų pakuočių atliekų tvarkymo metodai: