Pramoninės dujos ir dujų mišiniai

Atgal

Pramoninės dujos ir dujų mišiniai

Dujų mišiniai

Grynos dujos (argono, azoto), techninių dujų mišiniai (argono - anglies dioksido, argono - deguonies, argono - anglies dioksido - deguonies, anglies dioksido - deguonies) o taip pat suskystintas argonas ir azotas, naudojami juodųjų ir spalvotųjų metalų suvirinimui bei pjovimui.

Išfasavimas: grynos dujos ir techninių dujų mišiniai tiekiami 40 l plieniniuose besiūliuose balionuose, kurių darbinis slėgis 150 - 102 kPa arba 200 - 102 kPa, 50 l balionuose, kurių darbinis slėgis 200 - 102 kPa arba kriogeniniuose induose su vakuumo izoliacija. Indo tūris 230 l, darbinis slėgis iki 24 - 102 kPa.
Gaunamuose iš vartotojų balionuose turi būti ne mažesnis kaip 50 kPa liekamasis slėgis. Turi būti tikrinamas kiekvieno baliono liekamasis slėgis.

Prekybą vykdo

Skystas azotas

Skystas 2.0 ir 4.6 markių azotas naudojamas kaip šaldymo agentas. Skystas 5.0 markės azotas gali būti naudojamas maisto pramonėje maisto produktų pakavimui ir laikymui pagal (ES) Nr. 231/2012 reglamentą.

Išfasavimas: skystas azotas fasuojamas į (1 - 10) kg ir iki 1000 kg talpos kriogeninius indus, eurocilindrus, pilamas i Diuaro indus ir į kriogenines autocisternas. Slėginiai indai ir jų pildymas turi atitikti gabenamųjų slėginių įrenginių techninio reglamento, slėginių indų naudojimo taisyklių DT-12-02 ir LST EN 1251 reikalavimus.


Prekybą vykdo

Pakavimo dujos ir dujų mišiniai

Pakavimo dujos (deguonis E 948, azotas E 941) ir dujų mišiniai (azotas E 941 - anglies dioksidas E 290) naudojami maisto pramonėje maisto (pieno, mėsos ir kitų gaminių) produktų pakavimui ir laikymui pagal HN 53 „Leidžiami vartoti maisto priedai".

Išfasavimas: pakavimo dujos (deguonis E 948, azotas E 941) ir dujų mišiniai (azotas E 941 - anglies dioksidas E 290) tiekiami 13,4 l plieniniuose besiūliuose balionuose, kurių darbinis slėgis 200 bar, 40 l plieniniuose besiūliuose balionuose, kurių darbinis slėgis 150 bar ir 50 l balionuose, o taip pat balionų ryšuliuose po 12X50 l, kurių darbinis slėgis 200 bar.

Gaunamuose iš vartotojų balionuose turi būti ne mažesnis kaip 0,5 bar liekamasis slėgis.

Prekybą vykdo

Sausasis ledas

Sausasis ledas gaminamas iš skystos angliarūgštės. Naudojamas žemos temperatūros išlaikymui, gabenant ir realizuojant užšaldytus ir atšaldytus maisto produktus ir techniniams tikslams. Sausojo ledo temperatūra siekia - 78,5 °C.

Sausasis ledas netoksiškas ir nesprogus, garuodamas virsta dujine angliarūgšte.

Išfasavimas: gaminamas 3 mm arba 16 mm ilgio granulėmis. Fasuojamas į švarius izoterminius konteinerius ar kitas izotermines talpas.

Prekybą vykdo

Skystasis anglies dioksidas

Skystasis anglies dioksidas sertifikuotas „COCA-COLA" sertifikatu. Skystasis anglies dioksidas naudojamas maisto pramonėje gazuotų gėrimų ir sausojo ledo gamybai, maisto produktams atšaldyti ir laikyti, kaip gaisro gesinimo priemonė, suvirinimo darbams ir kitiems tikslams.

Išfasavimas: skystasis anglies dioksidas tiekiamas balionuose arba izoterminiuose rezervuaruose pagal Lietuvoje galiojančią norminę dokumentaciją.

Balionų talpa iki 50 dm3, darbinis slėgis iki 200 - 102 kPa (20,0 MPa), balionai pildomi priklausomai nuo tūrio. Maksimalus pildymo koeficientas 0,72 kg/l. Skystasis anglies dioksidas pervežamas izoterminėse saugyklose arba balionuose su gaubtais. Balionai sustatyti vertikaliai konteineriuose arba horizontaliai, įdedant tarp balionų medžio ar virvės intarpus.

Prekybą vykdo

Dujinis ir skystas deguonis

Dujinis ir skystas deguonis gaunamas iš atmosferos oro, jį skystinant ir rektifikuojant žemoje temperatūroje. Dujinis deguonis naudojamas juodiems ir spalvotiems metalams pjauti ir suvirinti, kitiems techniniams tikslams. Skystas deguonis naudojamas po jo sudujinimo.

Išfasavimas: dujinis deguonis fasuojamas į plieninius balionus. Balionų talpa iki 50 dm3, darbinis slėgis iki 20,0 MPa. Skystas deguonis fasuojamas į kriogenines talpas ir indus, atitinkančius ADR reikalavimus.

Dujinis deguonis pervežamas balionuose su gaubtais. Balionai sustatyti vertikaliai konteineriuose arba horizontaliai, įdedant tarp balionų medžio ar virvės intarpus.
Skystas deguonis gabenamas autotransportu kriogeniniuose induose arba talpose (cisternose).

Prekybą vykdo

Suskystintas argonas

Suskystintas argonas naudojamas kaip apsauginė aplinka virinant, pjaunant, lydant aktyviuosius metalus bei jų lydinius, metalų išgryninimui metalurgijoje.

Suskystintas argonas – tai žemoje temperatūroje – minus 186 oC – užverdantis skystis, kuris gali nušaldyti odą ir pažeisti akių gleivinę. Imant suskystinto argono bandinius būtina dėvėti visą veidą apsaugantį apsaugos skydelį.

Išfasavimas: suskystintas argonas fasuojamas į iki 1000 litrų talpos kriogeninius indus su vakuumo izoliacija, kuriuose nominalus slėgis iki 37 bar arba į kriogenines autocisternas. Naudojami slėginiai kriogeniniai indai ir jų pildymas turi atitikti „ Gabenamųjų slėginių įrenginių techninį reglamentą“ ir EST EN 1251-1 reikalavimus.

Prekybą vykdo