Pramonei

Pramonei

Amoniakas

Amoniakas (NH3) yra vienas iš svarbiausių chemijos pramonės produktų. Tai pagrindinė žaliava azoto rūgšties, amonio druskų, nitratų (druskų iš azoto rūgšties), azoto trąšų, dažų, sprogmenų gamybai ir farmacijos pramonei. Esant normaliai temperatūrai ir atmosferos slėgiui, amoniakas yra dujinė medžiaga. Dujinis amoniakas yra aštraus kvapo, sprogios, degios ir toksiškos dujos.

Išfasavimas: skystas techninis amoniakas pilamas į specialias geležinkelio ir autocisternas, 20-50 dm3 talpos plieno balionus. Balionai turi atitikti slėginių indų eksploatacijos taisykles. Cisternų ir balionų paruošimas užpildymui, tuščių ir užpildytų cisternų bei balionų būklė, spalva, užrašai, laikymas ir apžiūra turi atitikti galiojančias slėginių indų eksploatacijos taisykles ir pavojingų krovinių pervežimo atitinkama transporto rūšimi taisykles.

Bazinio aliuminio sulfato tirpalas

Bazinio aliuminio sulfato tirpalas naudojamas kaip koaguliantas gamtinių vandenų, skirtų pramonei ir žmogaus vartojimui, nuskaidrinimui, nutekamųjų vandenų valymui, popieriaus pramonėje. Modifikacijoje BAST-M naudojamas Fe2Opriedas, pagreitinantis minėtus procesus.

Bazinis aliuminio sulfatas ir jo tirpalas nedegus, nesprogus, pasižymi silpnomis rūgštinėmis savybėmis.

Išfasavimas: aliuminio sulfatas gabenamas transporto priemonėmis pagal galiojančias krovinių pervežimo taisykles. Talpos su bazinio aliuminio sulfato tirpalu laikomos ir gabenamos esant ne žemesnei nei - 20 °C temperatūrai.

Amoniako vanduo

Išfasavimas: amoniako vanduo pilamas į geležinkelio cisternas, autocisternas ir vartotojo tarą: statines, plastmasinius konteinerius, kitą sandarią tarą.

Prekybą vykdo

Amonio nitrato tirpalas

Išfasavimas: karštas amonio nitrato tirpalas pilstomas į kliento konteinerius, užtikrinančius saugų produkto gabenimą ir laikymą.

Formaldehido tirpalas (formalinas)

Formaldehido tirpalas (CH2O vandens tirpalas - formalinas) naudojamas kaip organinių junginių žaliava, formaldehido dervų ir plastmasių gamybai, organinių medžiagų sintezei, patalpų, drabužių, įrankių dezinfekavimui, anatominių pavyzdžių konservavimui, apdorojant odą - kaip fungicidas. Formalinas - toksiškas, degus, sprogus skystis. Jo garai su oru ar deguonimi sudaro sprogius mišinius. Dirbant su formalinu reikia laikytis atsargumo taisyklių ir turėti individualios apsaugos priemones.

Išfasavimas: formaldehido tirpalas pilamas į geležinkelio ir autocisternas iš aliuminio arba nerūdijančio plieno, į aliuminio statines, nerūdijančio plieno statines, polietileno bidonus, statines. Gavus pirkėjo sutikimą, leidžiama formaliną pilti į anglinio plieno geležinkelio ir autocisternas bei tarą. Transportuojama pagal krovinių (RID/ADR) pervežimo taisykles. Formalinu užpilama ne daugiau kaip 95 % taros ar transporto priemonės talpos. Tara turi būti hermetiškai uždaryta.

Karbamido formaldehidinės ir melamino karbamido formaldehidinės dervos

Karbamido formaldehidinės ir melamino karbamido formaldehidinės dervos naudojamos faneros gamybai, medienos smulkinių (drožlių, orientuotųjų skiedrantų) plokščių gamybai, medienos plaušo plokščių gamybai, baldininkystėje įvairių medienos detalių klijavimui, liejininkystėje ir kitoms ūkio reikmėms.

Pagal (EB) Nr.1272/2008 karbamido formaldehidinės ir melamino karbamido formaldehidinės dervos neklasifikuojamos kaip pavojingos (dervose esančio laisvojo formaldehido masės dalis yra mažesnė už 0,1 %).

Karbamido formaldehidinės dervos

Karbamido formaldehidinės dervos gaminamos tokių markių: KF-FE, KF-MEC07, KF-MEC13 ir KF-MEC15. Pirmos dvi raidės „KF“ reiškia „karbamido formaldehidinės“, trečioji, ketvirtoji ir penktoji raidės bei skaičiai po brūkšnelio reiškia atitinkamą markę. Skirstymas į markes priklauso nuo skirtingos gamybos technologijos ir naudojamų žaliavų normų.

KF-MEC07, KF-MEC13 ir KF-MEC15 markės dervos naudojamos medienos smulkinių plokščių gamybai. Gaminiai, pagaminti iš KF-MEC07, KF-MEC13 ir KF-MEC15 markės dervos, atitinka E1 klasės (HN 105) formaldehido emisijos reikalavimus.

KF-FE markės derva naudojama faneros gamybai, liejininkystėje, termoizoliacinėms medžiagoms gaminti, medienos smulkinių plokščių gamybai, baldų gamybai, lanksčioms, lenktoms faneros, medienos detalėms klijuoti. KF-FE markės derva suklijuoti faneros gaminiai ir medienos smulkinių plokštės atitinka E1 klasės (HN 105) formaldehido emisijos reikalavimus. Šios markės derva atitinka C1 klasę pagal LST EN 12765.

Melamino karbamido formaldehidinės dervos

Melamino karbamido formaldehidinės dervos gaminamos tokių markių: MKF-F413.5, MKF-F4I4, MKF-F4I5, MKF-P ir MKF-F4V. 

Pirmos trys raidės “MKF” reiškia “melamino karbamido formaldehidinė”, o ketvirtoji ir penktoji raidės bei skaičius (F413.5, F4I4, F4I5, P, F4V) po brūkšnelio reiškia atitinkamą markę. Skirstymas į markes priklauso nuo skirtingos gamybos technologijos ir naudojamų žaliavų normų.

MKF-413.5, MKF-F4I4, MKF-F4I5, MKF-F4V markių dervos naudojamos medienos smulkinių plokščių gamybai, kurios atitinka P2 klasę pagal LST EN 312. MKF-P markės derva naudojama medinių padėklų (tame tarpe ir EPAL EURO padėklų) gamyboje.

Medienos smulkinių plokščių gamybai naudojant MKF-F4I3.5, MKF-F4I4 ir MKF-F4I5 markių dervas galima pasiekti 4 mg/100 g sausos plokštės (EN 12460-5) ir (0,3÷0,4) mg/l (JIS A 1460) formaldehido emisiją.

Karbamido tirpalas AUS 32, AUS 40, AUS 20

Karbamido tirpalai AUS 32, AUS 40 ir AUS 20 yra NOx (azoto oksidus) redukuojantys preparatai.

Karbamido tirpalas AUS 32 yra naudojamas automobilių su dyzeliniais varikliais išmetamųjų dujų valymui. Jis dedamas į automobilių su dyzeliniais varikliais išmetimo sistemas prieš selektyvaus redukavimo katalizatorių.

Karbamido tirpalas AUS 40 yra naudojamas laivų dyzelinių variklių išmetamųjų dujų valymui. Preparatas dedamas į laivų dyzelinių variklių išmetimo sistemas prieš selektyvaus redukavimo katalizatorių.

Karbamido tirpalas AUS 20 yra naudojamas atliekų deginimo sistemoje susiformavusių azoto oksidų (NOx) pašalinimui iš dūmų. Jis taip pat tinka kelmų nutepimui/nupurškimui kaip priemonė prieš spygliuočių ligos (šakninė pintis) plitimą.

Išfasavimas: karbamido tirpalas fasuojamas į plastikinę pakuotę - plastikinius bakelius, statines, konteinerius.

Prekybą vykdo

Nekoncentruota azoto rūgštis

Azoto rūgštis yra vienas svarbiausių chemijos pramonės produktų. Naudojama mineralinių trąšų ir sieros rūgšties (nitroziniu metodu) gamyboje. Taip pat naudojama kaip žaliava koncentruotai azoto rūgščiai gaminti, metalų ėsdinimui. Žemės ūkyje naudojamos azoto rūgšties druskos, daugiausiai kaip amonio nitratas, gaminamas neutralizuojant azoto rūgštį amoniaku. Naudojama kompleksinių trąšų gamyboje, kur gamtiniai fosfatai skaidomi azoto rūgštimi.

AB "Achema" gaminama 56 - 59 % koncentracijos azoto rūgštis, vandeniu absorbuojant azoto oksidus.

Išfasavimas: nekoncentruota azoto rūgštis pilama į geležinkelio cisternas, autocisternas, pagal galiojančius normatyvinius dokumentus, užtikrinančius saugų gabenimą ir laikymą.