Personalas

Personalas

AB “Achema” dirba apie 1300 pačių įvairiausių profesijų darbuotojų. Trečdalis jų dirba 15 ir daugiau metų – tai bendrovės žinių ir patirties kapitalas.

2021 metų bendrovės personalo rodikliai

Darbuotojų skaičius 1285
Įsteigta naujų darbo vietų 18
Darbuotojų amžiaus vidurkis 46 metai
Darbuotojų, turinčių aukštąjį išsilavinimą, dalis 39 %
Darbuotojų kaitos rodiklis 9 %

Bendrovės pasiekiamų rezultatų ir sėkmės pagrindas - profesionalūs, sumanūs ir nuolat tobulėjantys darbuotojai. Kiekvienais metais į darnią darbuotojų komandą įsitraukia jauni specialistai, kuriems yra numatyta speciali stažavimosi bendrovėje programa. darbuotojams sudaromos sąlygos dirbti ir mokytis, patiems gabiausiems apmokamos studijos, suteikiamos mokslo atostogos. Kasmet baigusieji studijas pagerbiami ir apdovanojami tradicinėje "Žinių dienos" šventėje.

Visi bendrovės darbuotojai mokosi ir kelia kvalifikaciją. Už visus įgyjamus privalomus pažymėjimus apmokama darbdavio sąskaita. Bendrovėje organizuojami vidiniai mokymai, aktyviai dalyvaujama įvairiuose projektuose, kurių pagalba suteikiama galimybė mokytis ir tobulėti įvairiose srityse.

AB "Achema" glaudžiai bendradarbiauja ir kasmet dalyvauja Kauno technologijos universiteto bei Jonavos politechnikos mokyklos rengiamose karjeros dienose. Visiems pageidaujantiems studentams ir moksleiviams suteikiama galimybė bendrovėje atlikti praktiką.