2022

31 Sau. L. Lubienė: man asmeniškai labai svarbu, kad visi darbuotojai didžiuotųsi, dirbdami „Achemoje“


L. Lubienė: man asmeniškai labai svarbu, kad visi darbuotojai didžiuotųsi, dirbdami „Achemoje“

Pastarosiomis dienomis kyla diskusijų apie AB „Achema“ darbuotojų profesinės sąjungos organizuojamą streiką ir šio streiko priežastis. Į mūsų klausimus sutiko atsakyti p. Lyda Lubienė, AB „Achema“ ir UAB koncerno „Achemos grupė“ valdybos pirmininkė.

Vasario 8 d. AB „Achema“ darbuotojų profesinė sąjunga pradės darbuotojų streiką. Kaip vertinate šią situaciją? 

Visa „Achemos grupės“ valdyba yra susirūpinusi susidariusia situacija. Šiuo metu dedamos didžiulės pastangos įsigilinti į tikrąsias, esmines streiko priežastis. Turime vidinį tikslą iki streiko pravesti individualius asmeninius pokalbius su kuo daugiau gamyklos darbuotojų. Bendrovė nuolatos peržiūri ir tobulina savo vidines tvarkas, todėl manome, kad šie dialogai bus naudingi ir leis geriau įsigilinti į esminius darbuotojų lūkesčius. Šiemet turėjo įsigalioti kai kurie darbo užmokesčio sistemos pokyčiai, kurių esmė – gamybinių padalinių darbuotojų kintamosios atlygio dalies perkėlimas į tarifinį atlygį, taip užtikrinant stabilesnes pajamas. Deja, turime pripažinti, kad su šiais pokyčiais nepakankamai kruopščiai supažindinome savo darbuotojus. Tačiau valdyba jau sustabdė pokyčių įsigalėjimą ir tai atliks tik po to, kai darbuotojams nebeliks jokių klausimų. 

Profesinė sąjunga aiškiai išsako, dėl ko yra keliamas streikas, iš esmės – dėl nepasirašytos kolektyvinės sutarties? 

Dabartinė profesinės sąjungos pozicija ir vykdoma destruktyvi veikla neturi jokio precedento per visą ilgą ir sėkmingą „Achemos“ gyvavimo istoriją. Kolektyvinė sutartis nėra joks blogis, „Achemoje“ ilgą laiką egzistavo kolektyvinės sutartys. Tačiau bet kurios sutarties esmė yra jos detalėse ir tame, su kuo sutartis yra sudaroma. Bet kuri sutartis gali būti pasirašoma tik geros valios, abipusės pagarbos ir sampratos pagrindu. Deja, profesinės sąjungos vadovybės pasirinktas kelias visiškai neatitinka mūsų bendradarbiavimo principų. Pastaruosius keletą metų naujoji profesinės sąjungos vadovybė sistemiškai klaidina darbuotojus, viešai skleidžia klaidingą informaciją ir taip purvina bendrovės vardą, todėl tai tiesiog nėra tas partneris, su kuriuo bendrovė galėtų kurti tvarią, abipuse pagarba pagrįstą, ateitį. ​​​​​​​

Atmintyje labai įstrigo vienas praėjusių metų įvykis, kai susitikime su profesinės sąjungos taryba dalyvavo „Achemos“ valdybos narys. Susitikimo metu vienas iš profesinės sąjungos vadovų pradėjo iškalbingai mosuoti savo algų lapeliais ir visiems girdint labai skambiai pareiškė, kad jo alga per pastaruosius metus sumažėjo vos ne dvigubai. Be abejonės, tokia žinia labai nustebino visą bendrovės valdybą, bet realybė pasirodė visiškai kitokia - jau tą pačią dieną atlikus vidinį tyrimą ir peržiūrėjus šio darbuotojo faktinį atlygį paaiškėjo, kad jo alga per pastaruosius keletą metų pakilo gerokai virš 50%, nors asmuo visuomet dirbo tose pačiose pareigose ir darbo pobūdis išliko nepasikeitęs. Manau, kad  šis pavyzdys yra labai aktualus ir pamokantis. Galbūt tiek mūsų bendrovės, tiek kiti darbuotojai kartais nusivilia ne gaunamu darbo atlygiu, bet atlygio perkamąją galia, t.y., kokią gyvenimo kokybę užtikrina uždirbamas darbo užmokestis? Natūralu, kad darbuotojai savo lūkesčius ir nusivylimą pirmiausia reiškia darbdaviui. Deja, šiuo klausimu daugumai bendrovių kartais tenka vytis infliacijos kreivę. Nors šiuo metu „Achema“ susiduria su ženkliais pasaulinės trąšų rinkos iššūkiais, nei vienam darbuotojui nėra numatyta sumažinti darbo atlygio, priešingai – šių metų darbo užmokesčio fondas auga, bendrovės valdyba priėmė tokį sprendimą dar praėjusių metų gruodžio mėnesį. Iš tiesų, darbo užmokesčio fondas auga nuolatos, tik galbūt ne visuomet tiek, kiek norėtų kiekvienas iš mūsų. Kiekvieno darbuotojo atlygis yra peržiūrimas kasmet ir didinamos pagal realias faktines gamyklos galimybes. Ar padidėjusi alga visuomet pateisina visų darbuotojų lūkesčius? Ne, nors ir kaip to siekiame, realybė kartais kitokia. 

Pati esu gimusi ir užaugusi Jonavos mieste, nors ir praėjo jau daugybė metų aš vis dar glaustai bendrauju ne su vienu jonaviečiu, todėl gerai žinau, su kuo susiduria vietos bendruomenė. Man asmeniškai yra labai svarbu, kad visi „Achemos“ darbuotojai didžiuotųsi, dirbdami „Achemos“ gamykloje ir jaustųsi užtikrinti ateitimi. Darni ateitis privalo būti kuriama kas dieną, kam aš ir skiriu didžiąją dalį savo laiko, ir nors klaidos yra neišvengiamos, svarbiausia iš jų pasimokyti ir nekartoti tų pačių klaidų antrą kartą. 

Viešai išsakoma, kad „Achema“ dirba pelningai ir pelnu nesidalina su darbuotojais? 

Įmonės buhalteriniai finansiniai metai pasibaigia gruodžio 31 dieną. Šiuo metu dar nėra iki galo uždarytos metinės buhalterinės ataskaitos, net nekalbant apie kasmetinį bendrovės išorinį auditą, kuris užbaigiamas kovo mėnesio gale ir galutinai patvirtina bendrovės metinius rezultatus. Tačiau profesinės sąjungos atstovai jau keletą savaičių geba viešai dalintis kažkokiais „Achemos“ praėjusių metų finansiniais rezultatais. Tokia dezinformacija kitur pasaulyje mažų mažiausia būtų laikoma ženkliu konfidencialios informacijos paviešinimu. Tačiau šiuo metu tai tikrai nėra svarbiausia. Labai gaila matyti, kad dalis gamyklos darbuotojų yra aiškiai suklaidinti šios viešojoje erdvėje paskleistos informacijos. 

Iš tikrųjų, 2021 metų rezultatai yra labai dvejopi. Pirmas pusmetis gamyklai buvo sėkmingas ir vyko aktyvi trąšų prekyba, bet antra 2021 metų dalis neabejotinai įeis į pasaulinės trąšų rinkos istoriją, kaip vienas įsimintiniausių neigiamų epizodų. Per antrąjį pusmetį pasaulinės dujų kainos išaugo 3-4 kartus. Artėjant šaltajam periodui, Europoje visuomet kyla dujų kainos, bet tokio įspūdingo prieaugio nenumatė nei vienas ekspertas. Tuo tarpu trąšų kainos nors ir padidėjo, tačiau ženkliai mažiau. Todėl „Achema“ priėmė labai sunkų sprendimą sustabdyti dalį gamybinių pajėgumų. Keletas kitų Europos trąšų gamyklų savo veiklą sustabdė visiškai. Nors gamybos nebevykdančiame ceche dirba apie 400 darbuotojų, siekdami sumažinti neigiamas pasekmes, didžiąją jų dalį palikome darbe. Šiuo metu nuo 30 iki 50 darbuotojų yra išleisti į prastovas, bet ir jiems mokama didesnė atlygio dalis, nei numato įstatymai. 

Dėl tokio staigaus ir ženklaus dujų kainų prieaugio trąšų savikaina išaugo daugiau, nei Europos ūkininkų noras iš anksto užsitikrinti trąšų ateinančiam tręšimo sezonui, t.y., pagaminti trąšų savikaina buvo didesnė nei kaina, už kurias jas galima realizuoti rinkoje. Žinoma, viskas nėra taip blogai, chemijos ir ypač trąšų pramonė yra labai cikliškas verslas, todėl esame tikri, kad „Achemos“ gamykla galės dirbti pilnu pajėgumu jau greitu metu. Profesinei sąjungai yra gerai žinoma, kad gamykla yra sustabdžiusi dalį savo pajėgumų, todėl esant tokiai situacijai teigti, kad veiklos rezultatai yra geri yra tiesiog klaidinga. Kol situacija nėra visiškai stabili, mes privalome labai atsargiai pasverti kiekvieną žingsnį ir priimti atsakingus finansinius sprendimus.

Dėl profesinės sąjungos įžvalgų apie dalinimąsi pelnu – galiu pasakyti labai aiškiai – tai yra tik bendrovės valdybos ir akcininkų sprendimas ir tik šie valdymo organai gali spręsti tokius klausimus, kaip finansinių resursų paskirstymas. Joks kitas vidinis ar išorinis subjektas niekada nediktuos, kaip turėtų būti dalinamas privatus turtas. Čia taip pat svarbu paminėti, kad esant stabiliai veiklai, „Achema“ kasmet skatina darbuotojus, be jokios profesinės sąjungos iniciatyvos ar keliamų intrigų. Tačiau 2021 metai buvo labai išskirtiniai. Ši sudėtinga situacija pasaulinėje trąšų rinkoje vis dar tęsiasi ir šiemet. Todėl teigti, kad 2021 metai buvo geri, būtų netikslu. Toks neadekvatus vertinimas galimas tik pažvelgus labai paviršutiniškai ir visiškai nesuprantant arba ignoruojant realią situaciją. Šitokie skambūs pareiškimai taip pat visiškai ignoruoja geopolitinius sunkumus, su kuriais pastaruoju metu susidūrė Lietuva ir kurie taip pat galiausiai neigiamai paveiks kiekvieną šalies įmonę ir žmogų. Tačiau esame užtikrinti, kad pasaulinė trąšų rinkos situacija nuosekliai, palengva gerėja. Dabar svarbiausia užtikrinti stabilią ir saugią gamyklos veiklą ir greitu metu tikimės grįžti į darbą pilnais pajėgumais. 

Taip pat, tikrai nenorėčiau kažko įžeisti, bet profesinės sąjungos vadovai nėra „verslo asai“, kurie praeityje būtų sukūrę dešimtis pelningų ir sėkmingų įmonių, įkūrę daugybę darbo vietų ir galiausiai uždirbę pelną, kad galėtų ateiti ir skambiai vadovauti, kaip turėtų dirbti mūsų gamykla ir kokius finansinius ar operatyvinius sprendimus ji turėtų priimti. Sėkmingas verslas yra daug daugiau negu skambūs vieši pareiškimai ar garsios skanduotės. Valdyba niekada nesivels į populizmą ir demagogiją. Faktai šneka patys už save.

Paminėjote sėkmingą verslą, ar galite pasidalinti „Achemos“ ateities planais?

Iš tiesų nesame tie, kurie garsiai dalinasi savo ateities strategija. Mūsų požiūris kitoks – prieš kažką skelbiant viešai, pirma turi būti puikiai, be priekaištų atliktas darbas ir pasiektas užsibrėžtas tikslas. Ironiška tai, kad „Achemos“ gamykla, kurią šiuo metu bandoma viešai apdergti ir pristatyti kaip turinčią priešpriešą su savo darbuotojais, jau daugybę metų sėkmingai dirba tarptautinėje trąšų ir chemijos pramonės rinkoje. „Achemoje“ pagaminta lietuviška produkcija eksportuojama ne tik į visą Europą, bet taip pat į Australiją, Afriką, Pietų Ameriką ir kitus tolimus kraštus. „Achema“ daugybę metų bendradarbiauja ne tik su Lietuvos universitetais ir mokslininkais, bet taip pat plėtoja glaustus santykius su Europos chemijos pramonės ekspertais. 

Plačiai mūsų strategija dalintis negaliu ir nenoriu, bet galiu drąsiai teigti, kad per ateinančius dešimt metų Europos pramonės laukia esminiai pokyčiai. 2019 metų gale įsigalėjusi ES Europos Žalioji sutartis davė pradžią esminėms Europos pramonės permainoms. Pačiame šių permainų centre yra būtent vandenilio ir amoniako technologijos. Šios sritys yra pačios svarbiausios „Achemos“ veikloje ir visame Baltijos regione esame daugiausia patirties ir žinių sukaupę vystant šią veiklą. Todėl esame užtikrinti, kad Europos laukiančios permainos „Achemai“ bus labai naudingos ir įgalins tolimesnę sėkmingą veiklą. „Achemos grupė“ per savo ilgą veiklos istoriją jau ne kartą pirma pradėjo naujas veiklos sritis Lietuvoje. Pavyzdžiui, dar niekam net nesapnuojant apie žaliąją energetiką, mes aktyviai pradėjome plėtoti šią veiklą nuo 1998 metų. Įdomumo dėlei taip pat galiu paminėti, kad būtent „Achemos grupė“ pirmoji Lietuvoje turėjo konkrečius planus ir technines studijas suskystintų gamtinių dujų terminalui pastatyti. Žinoma, ne visos verslo idėjos virsta realybe, tačiau mūsų grupė ir toliau puoselės savo inovatyvias tradicijas. 

Ar galite pasidalinti kokia yra jūsų, kaip valdybos pirmininkės darbo diena?​​​​​​​

Tiek aš, tiek visa bendrovės valdyba kiekvieną dieną deda nenuilstamas pastangas užtikrinti veiklos progresui. Valdyba nuolatos gins „Achemą“ tiek nuo išorinių, tiek nuo vidinių nesėkmių ir joks aplinkinis „garsas“ niekada nenugręš mūsų nuo užsibrėžtų tikslų.

 


Kitos naujienos