2021

29 Bal. Gamintojams bus lengviau konkuruoti – ruošiami klimato muitai


Gamintojams bus lengviau konkuruoti – ruošiami klimato muitai

Europos gamintojams baiminantis, kad dėl aukštų aplinkosauginių reikalavimų jie nebegalės konkuruoti su pigesne produkcija iš trečiųjų šalių, Europos Parlamentas ruošia sprendimą, kaip apsaugoti regioną nuo „anglies dioksido nutekėjimo“.

Dėliojamas pasienio anglies dioksido mokesčio mechanizmas, pagal kurį būtų imamas mokestis už tam tikrus produktus, importuojamus iš šalių, kuriose galioja mažiau griežtos aplinkosauginės taisyklės nei Europos sąjungoje.

„Manau, kad toks mechanizmas seniai buvo reikalingas. Jis būtinas, kad turėtume lygias konkurencijos sąlygas su gamintojais iš šalių, kurios taršai teikia mažiau dėmesio. Noriu tikėti, kad tokie sprendimai leistų bendrai mažinti taršą žemyne. Tai turi būti kompleksinis visų šalių sprendimas ir manau, kad mokesčiai imami už produktus iš šalių, kuriose galioja mažiau griežtos taisyklės nei Europos Sąjungoje, turėtų tai paskatinti“, - kalbėjo „Achemos“ vadovas Ramūnas Miliauskas.

Per pastaruosius penkiolika metų „Achema“ į aplinkos poveikio mažinimo projektus investavo daugiau nei 110 mln. eurų. Per minėtą laikotarpį šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas į aplinką sumažintas daugiau nei 40 procentų.

„Mūsų gamykla dirba jau daugiau nei pusę šimtmečio, turime ir norime ją atnaujinti, diegti naujus produktus ir eiti nauja kryptimi. Šiuo metu ji baigė vieną veiklos etapą ir tam, kad galėtų veikti toliau, dirbame prie naujos 10 metų strategijos. Pasaulyje augant aplinkosauginiams reikalavimams, gamykla pagrindinį dėmesį skirs CO2 išmetimams sumažinti, perėjimui prie „žaliojo kurso“ ir tai pareikalaus kelių šimtų milijonų eurų investicijų“, - kalbėjo R. Miliauskas.

Koncernui „Achemos grupė“ priklausanti įmonė yra didžiausia azoto trąšų ir kitų pramoninių chemijos produktų gamintoja šalyje. Per metus įmonė pagamina apie 2 milijonus tonų trąšų, joje dirba virš 1 300 darbuotojų.


Kitos naujienos