2021

18 Vas. Darbuotojų tyrimas „Achemoje“: išaugęs dėmesys psichologinei sveikatai


Darbuotojų tyrimas „Achemoje“: išaugęs dėmesys psichologinei sveikatai

Bendradarbiaujant su Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkais „Achemos“ įmonėje buvo atliktas darbuotojų psichologinio mikroklimato tyrimas. Juo siekta įvertinti personalo pasitenkinimą atliekamu darbu, jaučiamo streso lygį, mikroklimatą ir kitus aspektus. Tyrimo apklausoje sudalyvavo daugiau nei 400 darbuotojų. Gauta informacija buvo palyginta su prieš tris metus įmonėje atlikto tyrimo duomenimis.  

Tyrimą vykdę mokslininkai teigia, kad šiais laikais vis labiau populiarėjančios greitos ir trumpos apklausos nepateikia tikrojo, išsamaus vaizdo įmonių viduje.

„Šiuolaikiniame spartaus gyvenimo kontekste organizacijose populiarėja itin trumpos momentinės apklausos – dar kitaip vadinamos „temperatūros pasimatavimu”. Vis dėlto, tam, kad organizacija galėtų įvardyti stipriąsias ir tobulintinas sritis bei gautų užuominų, kokie pokyčiai yra reikalingi, svarbu reguliariai įgyvendinti išsamias organizacijos darbuotojų apklausas“, - teigė Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto dekanė Aurelija Stelmokienė.

Anot universiteto atstovės, tokio tipo tyrimų rezultatai leidžia identifikuoti darbo aplinkos aspektus, kurie labiausiai susiję su darbuotojų sveikata, pozityviomis nuostatomis darbo bei organizacijos atžvilgiu.

„Rezultatų pagrindu pateiktos rekomendacijos darbuotojų gerovei didinti padeda siekti užsibrėžtų organizacijos tikslų. Be to, kartotiniai tyrimai sudaro galimybes stebėti organizacijos raidą, fiksuoti svarbių pokyčių tendencijas. Tai ir darėme šį kartą. Įprasta praktika, kad tokius tyrimus atlieka išorinės komandos. Taip užtikrinamas rezultatų objektyvumas bei pateikiamas grįžtamasis ryšys apie tai, kaip organizacija atrodo iš šalies“, - kalbėjo A. Stelmokienė.

 „Achemos“ personalo direktorė Inga Jakučinskienė teigia, kad įmonėje tokio tipo apklausos atliekamos reguliariai. Taip siekiama ne tik įvertinti esamą situaciją, bet ir suprasti kokį poveikį davė anksčiau įdiegti pokyčiai.

„Po 2017 metais atlikto tyrimo supratome, kad turime peržiūrėti  darbuotojų atlygio sistemą, daugiau dėmesio skirti vadovavimo kompetencijų ugdymui, grįžtamojo ryšio darbuotojams suteikimui. Per keletą metų įgyvendinus tam tikrus pokyčius, norėjome pasižiūrėti ar teisingu keliu einame. Svarbu suprasti vietas, kuriose gali tobulėti, nepriimti to asmeniškai ir gerinti situaciją“, - pasakojo personalo direktorė.

Lyginant su prieš tris metus atliktu tyrimu, darbuotojų pasitenkinimas darbu, užmokesčiu, darbo įvertinimu ir organizavimu, padidėjo. Darbuotojai jaučiasi galintys suderinti darbo ir šeimos poreikius. Tyrime dalyvavusiųjų nuomone, organizacijoje darbo saugai skiriama daug dėmesio.

Anot apklausos rezultatų, daugiausia dėmesio reikalauja darbuotojų pasitenkinimas paskatinimo galimybėmis. Šio vienintelio rodiklio vertinimai palyginus su ankstesniu tyrimu išliko nepakitę, kai kitais darbo aspektais darbuotojų pasitenkinimas padidėjo.

Tyrimo metu norėta įvertinti ir bendrą darbuotojų psichologinę būseną. Tai itin svarbu šiuo neapibrėžtu pandemijos laikotarpiu. Naujovė kuri šiais metais buvo įtraukta į apklausą – klausimai apie negatyvių santykių apraiškas darbe.

Pasak personalo direktorės, atlikus tyrimą ne mažiau svarbu įgyvendinti rekomendacijas.

„Darbai tik prasideda. Privalome galvoti, kokių organizacinių priemonių turime imtis , kad užbėgtume problemoms už akių. Vertė atsiranda tada kai įgyvendinami pasiūlymai. Svarbu kaip seksis įgyvendinti pateiktus sprendimus, kaip jie bus iškomunikuoti, kaip sprendimus priims darbuotojai“, - pasakojo įmonės atstovė. 

„Achema“ yra didžiausia azoto trąšų ir kitų pramoninių chemijos produktų gamintoja šalyje. Per metus įmonė pagamina apie 2 milijonus tonų trąšų, joje dirba virš 1 300 darbuotojų.


Kitos naujienos