2020

02 Gru. Kodėl „Ignitis“ nuostoliai yra perkeliami vartotojams?


Kodėl „Ignitis“ nuostoliai yra perkeliami vartotojams?

Komentuoja Ramūnas Miliauskas, AB „Achema“ generalinis direktorius.                  

Dėl šios dienos Delfi publikacijos: „Dilema: Vaičiūnas siūlo atsisakyti dviejų SGD laivų – „Ignitis“ įspėja dėl 60 mln. eurų nuostolio“

Matome, kad viešojoje erdvėje pagaliau kyla diskusijos dėl Valstybei priklausančios bendrovės „Ignitis“ veiksmų ir atsakomybės už visiems Lietuvos gamtinių dujų naudotojams tenkančius milžiniškus nuostolius. Iki šiol su „Achema“, kaip didžiausiu šalies dujų naudotoju, niekas, - nei Energetikos ministerija, nei „Ignitis“ šiuo klausimu nediskutavo ir nesitarė. Apie šias EM iniciatyvas, sužinome iš žiniasklaidos, o dujų teisinio reguliavimo ir SGDT mokesčių klausimus-deja, kol kas sprendžiame nacionaliniuose ir ES teismuose.

Norėtume priminti, kad SGD terminalo išlaikymas Lietuvos gamtinių dujų naudotojams per metus siekia apie 70-80 mln. eurų.  Šioje sumoje paties SGD laivo ir su juo susijusios infrastruktūros išlaikymas ir priežiūra kainuoja apie 45 mln. eurų, o kita suma 25 – 35 mln. eurų per metus tenka AB „Ignitis“ priklausančioms bendrovėms. Šiais metais 25 – 35 mln. eurų iš visų Lietuvos naudotojų surinktais pinigais „Ignitis“ kompensuoja patiriamus nuostolius dėl finansiškai nenaudingos ir komerciškai nesėkmingai sudarytos sutarties su Norvegų dujų tiekėja „Equinor“, kurios sąlygos nėra atskleidžiamos.

Mes ne kartą viešai kėlėme klausimą ir mums yra nesuprantama, kaip valstybės valdoma įmonė  „Ignitis“, pirkdama tokias pat suskystintas gamtines dujas kaip ir AB “Achema“, iš tos pačios norvegų bendrovės „Equinor“, sumoka žymiai daugiau. Mūsų skaičiavimais, kiekvienais metais „Ignitis“ permoka „Equinor“ apie 25 – 35 mln. eurų, nors kaip minėta, dujos vežamos iš to paties šaltinio, su tokiais pačiais laivais ir tuo pačiu laikotarpiu.

Atkreiptinas dėmesys, kad visą šią permokėtą „Equinor“ sumą bei nuostolius „Ignitis“, vadovaudamasis mūsų nuomone ydingu teisiniu reguliavimu, perkelia visiems šalies gamtinių dujų naudotojams ir vartotojams, taip pat ir „Achemai“, kuri sumoka didžiausią SGDT išlaikymo dalį. Preliminariu vertinimu, Vyriausybei priėmus pateiktą Energetikos ministerijos siūlymą, SGD terminalo būtinojo kiekio tiekimo paslaugos kaštai, kuriuos dengia visi Lietuvos vartotojai sumažėtų apie 50 procentų,  - taigi apie 12,5 – 17,5 mln. eurų per metus.

„Ignitis“ nurodo, esą šie nuostolingai perkami iš „Equinor“ 4 laivai yra perkami, kad būtų užtikrintas SGD terminalo veikimas. Teigiama, kad per metus turi būti perkraunami bent 4 laivai, jog SDG terminalas galėtų pastoviai funkcionuoti. Tačiau metų statistika kalba visiškai priešingai - pastaruosius penkis metus SGD terminale buvo perkraunami ne mažiau kaip dešimt laivų per metus, o šiemet net 20, kaip ir praeitais 2019 metais. Žr. lentelės faktinę statistiką:

SGD terminale priimtų standartinio dydžio laivų (~140 000 m3 SGD) krovinių kiekis

Metai

2016

2017

2018

2019

2020

Standartinio dydžio SGD laivų  krovinių kiekis 

16

14

10

20

20 

Kitais metais numatoma, kad vien „Achemos“ bus perkrauta 14 laivų SGD terminale. Todėl yra visiškai akivaizdu, jog faktiškai yra nuolat užtikrinamas nuoseklus krovos SGDT poreikis ištisus metus, nes gamtines dujas mes nuolat naudojame gamyboje, kitaip nei dalis vartotojų, kurie gamtines dujas daugiausiai naudoja šaltuoju metų laiku.

Taigi „Ignitis“ užsakomi ir nuolat kiekvienais metais perkami 4 laivai neturi jokio pagrindimo, nes jie neatlieka nei saugumo užtikrinimo funkcijos, neturi ekonominės logikos, yra papildoma našta kiekvienam gamtines dujas vartojančiam Lietuvos gyventojui ir verslui.

Norėtume tikėtis, jog  valstybės institucijų ir „Ignitis“ sprendimai šiuo klausimu bus logiškai pasverti, atitiks rinkos veikimo principus, atsiradusios problemos bus sprendžiamos, o niekam nereikalingi valstybės įmonių nuostoliai - nebus perkeliami visiems Lietuvos gamtinių dujų vartotojams.


Kitos naujienos