2019

09 Spa. AB “Achema” baigė elektros skirstymo sistemos modernizavimo III etapą


2019 metų rugsėjį AB Achema baigė trečiąjį elektros skirstymo sistemos modernizavimo etapą (AB „Achema" elektros skirstymo sistemos modernizavimas" (projekto kodas Nr. S-04-.4.1-LVPA-K-106-01-002)projektas dalinai finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis)

Įgyvendinus projektą, užtikrintas saugesnis ir efektyvesnis elektros skirstomųjų tinklų eksploatavimas bei efektyvesnis ir operatyvesnis elektros tinklo valdymas, patikimesnis ir saugesnis elektros energijos persiuntimas vartotojams, sumažinti elektros energijos nuostoliai.

Investicijos padidino elektros skirstymo tinklo atitiktį pažangiojo elektros tinklo reikalavimams ir prisidėjo sudarant prielaidas efektyvių pažangiųjų elektros tinklų technologijų plėtrai.


Kitos naujienos