Aplinkosauga

Siekdama efektyviau spręsti ekologines problemas AB
„Achema" aktyviai dalyvauja veikloje, kurios pagrindiniai
tikslai ir uždaviniai yra gerinti ekologinę situaciją Lietuvoje
ir Baltijos jūros regione, aktyviai formuoti šalies ekologinę
politiką, dalyvauti įstatymų, poįstatyminių aktų, programų...

Atsakingas verslas

Savo kasdienėje verslo praktikoje AB „Achema“ socialinėje,
aplinkosaugos ir atsakomybės už produktą srityse savanoriškai
siekia daugiau, nei nustatyta teisės aktuose: užtikrinami socialiai
jautrių grupių interesai, socialinė atskaitomybė, bendradarbiaujama
su socialiniais partneriais, vykdomi aplinkosauginį klimatą gerinantys
projektai.

Gamyba

Bendrovė gamina daugiau kaip 40 skirtingų
pavadinimų gaminius, skirtus žemės ūkiui,
statybos, transporto ir maisto pramonei. Įmonės
gamybinę bazę sudaro 11 skirtingų cechų, šalia kurių
veikia aukštą chemijos produktų kokybę užtikrinančio
Laboratorinės kontrolės centro padaliniai.

2.22 mln. t metiniai trąšų pardavimai
76 % produkcijos eksportuojama
1285 Įmonės darbuotojai
40 skirtingų produktų

Eksportas ir logistika

Krovos ir logistikos grandinė – vienas didžiausių įmonės pranašumų ir vartai į eksporto rinkas. Saugus, patikimas, efektyvus transportavimas yra viena iš svarbiausių sudedamųjų trąšų prekybos grandyje. Didžiausią dalį produkcijos įmonė išveža geležinkelio riedmenimis į neužšąlantį Klaipėdos jūrų uostą.