Kokybė

Kokybė

Nuo pat gamyklos privatizavimo pradžios gamyba vyksta produktų kokybės gerinimo principu. 1998 metais šis principas pateisino visus lūkesčius - AB "Achemos" kokybės vadybos sistemai, apimančiai pagrindinių produktų (amonio salietros, karbamido, angliarūgštės (CO2) ir skystų azoto trąšų (KAS) gamybą, pakavimą ir pardavimą, suteiktas aukščiausias kokybės įvertinimas - ISO 9002 sertifikatas, liudijantis, jog bendrovės kokybės sistema atitinka tarptautinių standartų reikalavimus.

2003 12 15 kokybės vadybos sistema persertifikuota pagal ISO 9001.

Kokybės vadybos sistemos rezultatyvumas gerinamas:
  • Didinant klientų poreikių patenkinimą;
  • Plečiant trąšų ir kitų produktų asortimentą;
  • Gerinant trąšų ir kitų produktų kokybę;
  • Laikantis klientų, įstatymų bei teisės aktų reikalavimų;
  • Tobulinant procesų veiklą;
  • Modernizuojant gamybas, orientuojantis į geriausius prieinamus gamybos būdus (GPGB);
  • Tobulinant mokymo procesą bei mokant darbuotojus, keliant jų kompetenciją, įgyjamą su išsilavinimu, teoriniu ir praktiniu mokymu, įgūdžių lavinimu ir darbo patirtimi.