Istorija

Istorija

Bendrovės pradžia 1962 m., kada netoli Jonavos miestelio, Šventosios ir Neries upių santakoje, buvo pradėta statyti azoto trąšų gamykla. Šią gamyklos vietą lėmė patogi geografinė padėtis. Čia praeina svarbios šalies automagistralės ir geležinkelio linijos, jungiančios įmonę su didžiaisiais Lietuvos miestais bei Baltijos jūros uostu.

Po pustrečių metų intensyvių darbų, 1965 m. vasario 9 d., pradėtas gaminti sintetinis amoniakas. Ši data ir laikoma įmonės įkūrimo data, o kartu ir didžiosios chemijos pradžia Jonavoje.1965 m. A-1, amoniako vandens gamybos pradžia.
1968 m. Metanolio gamybos pradžia.
1971 m. A-2 (čekiškas), karbamido (I ir II agregatai) gamybos pradžia.
1972 m. Azoto rūgšties gamybos pradžia (UKL Nr.1, Nr.2 ir Nr.3 agregatai - pirmoji gamybos eilė).
1973 m. Amonio salietros, karbamido formaldehido dervų (KFD) ir polivinilacetato dispersijos (PVAD) gamybos pradžia.
1975 m. Paleistas UKL Nr.4 azoto rūgšties gamybos agregatas (antroji gamybos eilė).
1977 m. Paleistas UKL Nr.5 azoto rūgšties gamybos agregatas (antroji gamybos eilė) ir A-1 cheminio vandens valymo skyrius Nr.1.
1978 m. A-3 (dabartinis A-1) gamybos pradžia.
1979 m. Formalino gamybos pradžia.
1985 m. Paleistas UKL Nr.6 azoto rūgšties gamybos agregatas (trečioji gamybos eilė).
1987 m. Skystų universalių trąšų gamybos pradžia.
1989 m. Įstojimas į Tarptautinę trąšų gamintojų asociaciją IFA (www.fertilizer.org). IFA sertifikatas.
1994 m. VĮ "Azotas" privatizacija - AB "Achema" įkūrimas.
1995 m. Karbamido-amonio salietros tirpalo (KAS) gamybos pradžia.
1995 m. Birių trąšų mišinių gamybos pradžia.
1995 m. AB "Achema" tampa Inžinerinės Ekologijos Asociacijos (IEA) nare.
1997 m. Įmonė tampa Fertilizers Europe (buvusi Europos trąšų gamintojų asociacija EFMA (www.fertilizerseurope.com)) komiteto nare.
1998 m. Sertifikavimas pagal tarptautinį ISO 9002 kokybės standartą.
1999 m. Aliuminio sulfato tirpalo ir KFD gamybos periodiniu būdu gamybos pradžia.
2000 m. Sertifikavimas pagal tarptautinį ISO 14001 aplinkos apsaugos valdymo standartą.
2001 m. AB ir UAB dukterinių įmonių susijungimas, UAB koncerno “Achemos Grupė” įkūrimas.
2003 m. Paleistas karbamido gamybos trečiasis agregatas.
2003 m. Paleisti azoto rūgšties UKL Nr.7 ir Nr.8 gamybos agregatai (ketvirtoji gamybos eilė).
2003 m. Paleistas azoto rūgšties GP-1 gamybos agregatas.
2003 m. Kalcio amonio salietros (KAN) gamybos pradžia ir bazinio kondensato valymo stoties paleidimas.
2003 m. Paleistas kogeneracinės jėgainės pirmasis blokas.
2003 m. AB "Achema" tampa Fertilizers Europe (buvusi Europos trąšų gamintojų asociacija EFMA (www.fertilizerseurope.com)) tikrąja nare.
2003 m. Sertifikavimas pagal tarptautinį ISO 9001 kokybės standartą.
2004 m. Filialo "Gaschema" įkūrimas.
2004 m. Distribucinės kompanijos Agro Baltic GmbH (Vokietija) 50% akcijų įsigijimas.
2005 m. Išplėsti KAS cecho gamybos pajėgumai iki 1.336 tūkst. tonų per metus.
2006 m. Karbamido cecho gamybos pajėgumų padidinimas iki 445,5 tūkst. tonų per metus.
2006 m. Pradėjo veikti nauja izoterminė amoniako saugykla.
2006 m. Pradėtas eksploatuoti antrasis amoniako agregatas ir A-2 cheminio vandens valymo skyrius Nr.2.
2006 m. Karbamido-formaldehido dervų gamybos išplėtimas iki 75 tūkst. tonų per metus.
2007 m. Pradėjo veikti skystos angliarūgštės gamybos agregatas.
2007 m. AdBlue gamybos linijos paleidimas.
2007 m. AB „Achema“ įdiegta „Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema“, atitinkanti BSI OHSAS standarto reikalavimus.
2008 m. Metanolio gamybos agregato veiklos pradžia.
2008 m. Paleistas UKL Nr.9 azoto rūgšties gamybos agregatas.
2008 m. Pradėjo veikti dujų mišinių gamybos agregatas.
2009 m. Paleistas ketvirtasis karbamido gamybos agregatas.
2009 m. Melamino karbamido formaldehido dervos (MKFD) gamybos periodiniu būdu pradžia.
2011 m. Paleistas kogeneracinės jėgainės antrasis blokas.
2011 m. rugsėjo mėnesį pradėta eksploatuoti 47 MW kogeneracinė dujų jėgainė Nr.2. Kartu su nuo 2004 m. veikiančia 21 MW kogeneracine jėgaine Nr.1 ji gali AB „Achema" visiškai aprūpinti elektros energija ir dalį elektros energijos tiekti rinkai.
2011 m. Pradėtas vystyti investicinis projektas „Naujų skystų ir dujinių produktų gamybos technologijos diegimas AB „Achema", kuriam skirta ES struktūrinių fondų parama.
Nuo 2011 metų didinat bendrovės elektros energijos sistemos patikimumą, iš dalinės ES struktūrinės paramos vykdomas AB „Achema" elektros skirstymo sistemos modernizavimas.
2012 m. Užbaigti du azoto rūgšties cecho bendro įgyvendinimo (BĮ) projektai, kurių metu daugiau nei 85% sumažinta šiltnamio efektą sukeliančių dujų (azoto oksidų) emisija į atmosferą.
2012 m. Pradėti naujo „Grand Paroisse" tipo azoto rūgšties agregato statybos darbai, kadangi turimų azoto rūgšties pajėgumų nebeužteko maksimaliu pajėgumu dirbantiems trąšų gamybos agregatams.
2013 m. Garų gamybos procesui optimizuoti amoniako ceche Nr.2 pakeisti pagalbinio katilo degikliai. Projekto įgyvendinimui gauta ES struktūrinių fondų parama.
2013 m. Užbaigtas pirmasis amoniako cecho Nr.1 modernizacijos etapas. Šių darbų tikslas - sumažinti energetinių resursų, o pirmiausia - gamtinių dujų - suvartojimą gaminant amoniaką.
2013 m. Energetinių resursų vartojimui mažinti pradėta amoniako cecho Nr. 2 modernizacija. Projektą numatoma įgyvendinti 2015 m.
2014 m. Užbaigtas AdBlue gamybos ir sandėliavimo išplėtimo projektas.
2015 m. balandžio mėn. baigta elektros skirstymo tinklų modernizacija, panaudojant ES struktūrinių fondų paramą.
2015 m. rugsėjo mėn. pradėjo veikti modernus oro skaidymo blokas, kuriame gaminamas dujinis švarus azotas, dujinis technologinis deguonis, skystas argonas, azotas, deguonis. Šis oro skaidymo blokas leis gaminti sveikatos priežiūros įstaigoms svarbius produktus.
2015 m. lapkričio mėn. pradėtas eksploatuoti naujas "Grand Paroisse" tipo azoto rūgšties agregatas, kuris padidins azoto rūgšties gamybą 240 tūkst. tonų per metus ir leis bendrovei mažinti energetines sąnaudas.
2015 m. Siekiant toliau mažinti gamtinių dujų suvartojimą amoniako gamybai baigta amoniako cecho Nr.1 procesinio kondensato schemos rekonstrukcija, pradėti cecho modernizacijos II etapo darbai.
2015 m. Tęsiami amoniako cecho Nr.2 modernizacijos I etapo darbai, projektą įgyvendinti planuojama 2016 m.