Investicijos

Investicijos2003 m. - paleistas 117 tūkst. t/m karbamido gamybos agregatas Nr.3.
2003 m. - paleistas 120 tūkst. t/m azoto rūgšties gamybos agregatas UKL Nr.7.
2003 m. - paleistas 450 tūkst. t/m kalcio amonio nitrato (KAN) gamybos agregatas.
2003 m. - paleista 21 MW kogeneracinė dujų jėgainė Nr.1.
2003 m. Amonio salietros, karbamido formaldehido dervų (KFD) ir polivinilacetato dispersijos (PVAD) gamybos pradžia.
2004 m. - paleistas 120 tūkst. t/m azoto rūgšties gamybos agregatas UKL Nr.8.
2005 m. - karbamido amonio nitrato tirpalo (KAS) gamybos išplėtimas nuo 1000 iki 1336 tūkst. t/m.
2006 m. - karbamido gamybos agregatų našumo didinimas nuo 1250 iki 1350 t/parą.
2006 m. - liepos mėnesį pradėta eksploatuoti izoterminė amoniako saugykla, lapkričio mėnesį paleistas naujas 1.500 t/parą projektinį pajėgumą turintis modernus amoniako gamybos cechas Nr.2.
2006 m. - karbamido formaldehidinių dervų (KFD) gamybos išplėtimas nuo 50 iki 75 tūkst. t.
2007 m. - gegužės mėnesį paleistas angliarūgšties gamybos agregatas, kuris padidino šio produkto gamybą 100 t/parą.
2007 m. - paleista AdBlue gamybos linija.
2008 m. - paleistas 130 tūkst. t/m metanolio gamybos agregatas.
2008 m. - rugsėjo mėnesį pradėta naujo azoto rūgšties agregato eksploatacija, padidinusi azoto rūgšties gamybą 350 t/ parą.
2008 m. - paleistas dujų mišinių gamybos agregatas.
2008 m. - pradėta gaminti melamino karbamido formaldehidinė derva.
2008 m. - AB „Achema" kartu su užsienio partneriais bu vykdomi du bendro įgyvendinimo (BĮ) projektai, kurių tikslas - sumažinti azoto oksidų (šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijų lygmenį.
2009 m. - birželio mėnesį paleistas 1.000 t/parą projektinio pajėgumo karbamido gamybos agregatas Nr.4. Kiti trys karbamido gamybos agregatai kartu gali pagaminti 1.300 t/ parą karbamido.
2011 m. - rugsėjo mėnesį pradėta eksploatuoti 47 MW kogeneracinė dujų jėgainė Nr.2. Kartu su nuo 2004 m. veikiančia 21 MW kogeneracine jėgaine Nr.1 ji gali AB „Achema" visiškai aprūpinti elektros energija ir dalį elektros energijos tiekti rinkai.
2011 m. - pradėtas vystyti investicinis projektas „Naujų skystų ir dujinių produktų gamybos technologijos diegimas AB „Achema"", kuriam skirta ES struktūrinių fondų parama.
Nuo 2011 metų - didinat bendrovės elektros energijos sistemos patikimumą, iš dalinės ES struktūrinės paramos vykdomas AB „Achema" elektros skirstymo sistemos modernizavimas.
2012 m. - užbaigti du azoto rūgšties cecho bendro įgyvendinimo (BĮ) projektai, kurių metu daugiau nei 85% sumažinta šiltnamio efektą sukeliančių dujų (azoto oksidų) emisija į atmosferą.
2012 m. - pradėti naujo „Grand Paroisse" tipo azoto rūgšties agregato statybos darbai. Azoto rūgšties gamybą planuojama padidinti apie 240 tūkst. t/m.
2013 m. - garų gamybos procesui optimizuoti amoniako ceche Nr.2 pakeisti pagalbinio katilo degikliai. Projekto įgyvendinimui buvo gauta ES struktūrinių fondų parama.
2013 m. - užbaigtas pirmasis amoniako cecho Nr.1 modernizacijos etapas. Šių darbų tikslas sumažinti energetinių resursų, o pirmiausia - gamtinių dujų - suvartojimą gaminant amoniaką.
2013 m. - energetinių resursų vartojimui mažinti pradėta amoniako cecho Nr. 2 modernizacija. Projektą numatoma įgyvendinti 2015 m.
2014 m. - užbaigtas AdBlue gamybos ir sandėliavimo išplėtimas.
2015 m. - balandžio mėn. baigta elektros skirstymo tinklų modernizacija, panaudojant ES struktūrinių fondų paramą.
2015 m. - rugsėjo mėn. pradėjo veikti modernus oro skaidymo blokas, kuriame gaminamas dujinis švarus azotas, dujinis technologinis deguonis, skystas argonas, azotas, deguonis - sveikatos priežiūros įstaigoms svarbūs produktai.
2015 m. - lapkritį pradėtas eksploatuoti naujas "Grand Paroisse" tipo azoto rūgšties agregatas, kuris padidins azoto rūgšties gamybą 240 tūkstančiais tonų per metus ir leis bendrovei mažinti energetines sąnaudas.
2015 m. - siekiant toliau mažinti gamtinių dujų suvartojimą amoniako gamybai baigta amoniako cecho Nr.1 procesinio kondensato schemos rekonstrukcija, pradėti cecho modernizacijos II etapo darbai.
2015 m. - tęsiami amoniako cecho Nr.2 modernizacijos I etapo darbai, projektą įgyvendinti planuojama 2016 m.
2016 m. – pradėta naujo produkto „LITFERT StabillioN“ gamyba. Tai yra lėto veikimo karbamidas su ureazės inhibitoriaus NBPT priedu.
2016 m. - baigtas amoniako cecho Nr. 2 modernizacijos I etapas, mažinant gamtinių dujų sąnaudas amoniako gamyboje.
2016 m. - tęsiami amoniako cecho Nr. 1 modernizacijos darbai – atlikta amoniako sintezės kolonos rekonstrukcija. Ši priemonė leido sumažinti gamtinių dujų sunaudojimą amoniako gamybai.
2016 m. - pradėti naujo formalino agregato projektavimo darbai. Projektą planuojama įgyvendinti 2017 m.
2018 m. Lapkritį sėkmingai paleistas naujas 100 tūkst. t/m formalino gamybos agregatas.
2021 m. Karbamido formaldehidinių dervų gamyba padidinta iki 125 tūkst. t/metus.