Gamyba

Gamyba

AB „Achema“ produkciją sudaro daugiau kaip 40 pavadinimų gaminiai. Pagrindinė amoniako ir trąšų gamybos žaliava – gamtinės dujos. Kitų rūšių produkcijai naudojamos 75 pavadinimų cheminės medžiagos ir 18 pavadinimų pagalbinės cheminės medžiagos, neįeinančios į produkcijos sudėtį.

Bendrovėje nuolat tobulinamos ir modernizuojamos produkcijos gamybos technologijos. Visi technologiniai procesai įmonėje kompiuterizuoti. Tobulinant produkcijos receptūrą, panaudojamos nekenksmingos žmogui ir aplinkai medžiagas. Siekiant aprūpinti didėjančius rinkos poreikius, kuriami nauji, kokybiški produktai ir plečiama gamyba.

AB „Achema“ pagrindinė veikla – tai trąšų (karbamido, amonio salietros, KAS – skystųjų azoto trąšų, KAN – kalcio amonio salietros, KSAN – azoto trąšų su siera) ir kitų chemijos produktų (amoniako, azoto rūgšties, „AdBlue“, formalino, karbamido formaldehido dervų ir kt.) gamyba.

Azoto rūgštis – produktas, dažniausiai naudojamas kaip sudedamoji kitų produktų dalis. Gamybos metodo esmę sudaro dujinio amoniako katalitinis oksidinimas deguonimi iki azoto monoksido, kuris tolesnio proceso metu, prisijungęs deguonį, virsta azoto dioksidu. Atšaldžius gautus azoto oksidus ir absorbuojant juos chemiškai valytu vandeniu, gaunamas galutinis produktas. Pajėgumas – 1 650 tūkst. tonų per metus.

Skystosios azoto trąšos (KAS) – skystos trąšos, gaminamos tam tikru santykiu maišant karbamido ir amonio salietros tirpalus (lydalus) ir praskiedžiant chemiškai valytu vandeniu. Gautas mišinys atšaldomas. Pajėgumas – 1 336 tūkst. tonų per metus.

Amoniakas – svarbiausia žaliava trąšų gamybai. Jis gaunamas iš gamtinių dujų ir oro. Dalis dujų yra sudeginama šilumai ir cheminėms reakcijoms išgauti, kita dalis yra išvaloma ir per keleto lygių konversiją paverčiama skystu ir dujiniu amoniaku. Pajėgumas – 1 117 tūkstančių tonų per metus.

Karbamidas – granuliuotos, birios trąšos, gaminamos iš skysto amoniako ir anglies dioksido. Karbamidas taip pat naudojamas kaip kitų produktų gamybos sudedamoji medžiaga. Pajėgumas – 785 tūkst. tonų per metus.

Amonio nitratas (salietra) – granuliuotos, birios trąšos, gaunamos azoto rūgštį neutralizuojant dujiniu amoniaku, pridedant magnio nitrato kaip stabilizuojamojo priedo produkto fizikinėms savybėms pagerinti. Pajėgumas – 651 tūkst. tonų per metus.

Kalcio amonio salietra (KAN) – granuliuotos, birios trąšos. KAN gaminamas dolomitą smulkiai sumalant ir sumaišant su amonio nitrato tirpalu. Mišinys granuliuojamas, džiovinamas, sijojamas, aušinamas ir kondicionuojamas. Pajėgumas – 540 tūkst. tonų per metus.

„AdBlue“ – skystos formos dyzelinių variklių kuro priedas, kurio gamyba paremta karbamido tirpalo praskiedimu bedruskiu vandeniu. Pajėgumas – 160 tūkst. tonų per metus.

Karbamido formaldehido dervos (KFD) ir karbamido melamino formaldehido dervos (MKFD) – gaminamos iš formalino, melamino ir karbamido dviem stadijomis. Pirmos stadijos metu polikondensacijos reakcijos būdu gaunamos dervos, o antros stadijos metu naudojant vakuuminį išgarinimą keliama jų koncentracija. Pajėgumas – 125 tūkst. tonų per metus.

Formalinas – gaminamas iš oro, vandens ir metanolio garų mišinio kontaktiniame aparate, kur naudojant aukštą temperatūrą ir katalizatorius pagaminamas formaldehidas. Jis vėliau absorbuojamas vandeniu ir taip gaunamas formalinas. Šis produktas taip pat naudojamas kaip kitų produktų sudedamoji medžiaga. Pajėgumas – 100 tūkst. tonų per metus.

 
Bazinio aliuminio sulfato tirpalas – naudojamas kaip koaguliantas gamtinių vandenų, skirtų pramonei ir žmogaus vartojimui, nuskaidrinimui, nutekamųjų vandenų valymui, popieriaus pramonėje. Modifikacijoje BAST-M naudojamas Fe2Opriedas, pagreitinantis minėtus procesus.

Gamybos procesas

Achema