Ekonominiai rodikliai

Atgal

Ekonominiai rodikliai


Tūkst. EUR 2012 2013 2014 2015
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Įstatinis kapitalas 73.192 73.192 73.192 73.189  73.189 73.189 73.189 73.189 73.189 73.189
Pardavimų pajamos 673.184 510.720 530.498 562.583 359.253 423.385 397.542 460.701 374.965 590.290