Atsakingas verslas

Atgal

Atsakingas verslas

Savo kasdienėje verslo praktikoje AB „Achema“ socialinėje, aplinkosaugos ir atsakomybės už produktą srityse savanoriškai siekia daugiau, nei nustatyta teisės aktuose: užtikrinami socialiai jautrių grupių interesai, socialinė atskaitomybė, bendradarbiaujama su socialiniais partneriais, vykdomi aplinkosauginį klimatą gerinantys projektai. Svarbiausi socialinės atsakomybės principai: aplinkos apsauga, darbuotojų teisės, santykiai su visuomene – jau daug metų yra AB „Achema“ veiklos leitmotyvas, tikslas ir nuolat tobulinamas procesas.