Akcininkams

Atgal

Akcininkams

AB „ACHEMA“ dividendų mokėjimo tvarka už 2020 m.

AB „Achema“ akcininkai eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2021 m. balandžio 20 d., priėmė sprendimą dėl dividendų išmokėjimo, kurie sudaro 62,15674394 Eur vienai akcijai atskaičius gyventojų pajamų mokestį.

Teisę gauti dividendus turės tie asmenys, kurie akcininkų teisių apskaitos dienos, t.y. 2021 m. gegužės 4  d., pabaigoje buvo bendrovės akcininkai.

Nuo 2021 m. gegužės mėn. 10 d. dividendai bus pervedami į akcininkų banko sąskaitas pagal anksčiau pateiktus prašymus.

Tie akcininkai, kurie nėra pateikę prašymų arba pakeitė banko sąskaitą, turėtų pateikti naujus prašymus, kuriuose būtina nurodyti: vardą, pavardę, banko sąskaitą bei deklaruotą gyvenamąją vietą, telefono numerį prie prašymo pridėti asmens dokumento kopiją. Prašymus galima pateikti:

  • ­   paštu, adresu: finansų biuras, AB „Achema“, Jonalaukio k., Jonavos raj., LT-55550
  • ­   el. paštu: a.fiodoroviene@achema.com
  • ­   faksu 8-349-56070

Informacija teikiama telefonais 8-349-56644 arba 8-349-56134.