Product Stewardship

Product Stewardship

Pagal Europos trąšų gamintojų asociacijos „Fertilizers Europe“ produkto valdymo standarto trąšoms reikalavimus bendrovėje yra įdiegta, palaikoma ir nuolat tobulinama produkto valdymo vadybos sistema, apimanti visus valdymo ciklo elementus.

Bendrovėje įdiegti produkto valdymo ciklo elementai yra pateikti lentelėje.

Lentelė. Produkto valdymo ciklo elementai

Eil. Nr.

Produkto valdymo ciklo elemento pavadinimas

Bendrovėje įdiegti produkto valdymo ciklo elementai

1

Verslo kryptis

Bendrovės aukščiausioji vadovybė įsipareigojo ir bendrovėje įdiegė produkto valdymo vadybos sistemą.

2

Rizikos įvertinimas

Visuose produkto raidos ciklo etapuose (nuo produkto sukūrimo iki jo galutinio sunaudojimo) yra atliktas kokybės, darbų saugos ir sveikatos, saugumo galimų rizikų bei aplinkos apsaugos aspektų identifikavimas.

Visiems produkto raidos ciklo etapams yra sudaryti  kokybės, darbų saugos ir sveikatos, saugumo rizikų bei aplinkos apsaugos aspektų aprašai. Šiuose aprašuose išskirta reikšminga rizika bei reikšmingi aspektai.

3

Planavimas

Numatyta tvarka, pagal kurią kontroliuojami procesai, susiję su reikšminga kokybės, darbų saugos ir sveikatos, saugumo rizika bei reikšmingais aplinkos apsaugos aspektais. Planuojamos priemonės, su kuriomis reikšminga rizika bei reikšmingi aspektai būtų mažinami.

4

Vykdymas

Remiantis atliktu rizikos vertinimu ir „Fertilizers Europe“ reikalavimais įdiegta produkto valdymo vadybos sistema visame produktų raidos cikle.

5

Kontrolė ir tikrinimas

Atsižvelgiant į išsikeltus tikslus analizuojami susiję duomenys, matuojami parametrai.

6

Priežiūra

Užtikrinama, kad produkto valdymo vadybos sistema būtų palaikoma ir reguliariai peržiūrima, siekiant užtikrinti reikalavimų laikymąsi. 

7

Korekciniai ir prevenciniai veiksmai

Nustačius neatitikimų yra atliekami  korekciniai ir prevenciniai veiksmai.

Įdiegdama produkto valdymo vadybos sistemą bendrovė siekia:

 • nuolat gerinti kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos, saugumo aspektus;
 • prisiimti atsakomybę už produktus viso jų raidos ciklo metu nuo žaliavų iki galutinio sunaudojimo;
 • atitikti klientų lūkesčius dėl duomenų pateikimo ir komunikacijos;
 • dalintis patirtimi ir žiniomis visoje produktų tiekimo grandinėje. 

PRODUKTO VALDYMO SISTEMOS (PRODUCT STEWARDSHIP) POLITIKA

Tikslai:

 • trąšų priežiūra visuose gamybos etapuose
 • atsakomybė už produkciją sveikatos, saugos ir aplinkosaugos aspektais viso raidos ciklo metu: nuo žaliavų iki efektyvaus naudojimo
 • trąšų atitikimas teisiniams reikalavimams ir kokybės standartams
 • Europos trąšų gamintojų asociacijos (Fertilizer Europe) reikalavimų ir standartų laikymasis
Priemonės:
 • vadovybės ir kiekvieno darbuotojo pastangos
 • geriausios praktikos ir technologijų taikymas, siekiant ilgalaikės nuolatinės plėtros ir rizikos sumažinimo
 • integruotos kokybės, aplinkos ir darbų saugos vadybos sistemos laikymasis
 • darbuotojų įgūdžių ir žinių tobulinimas;
 • specializuotos informacijos ir patarimų teikimas klientams, platintojams, tiekėjams, vežėjams ir ūkininkams;
 • efektyvi partnerystė ir bendradarbiavimas su klientais, tiekėjais, vežėjais, platintojais, ūkininkais, valdžios institucijomis ir kt.
 • trąšų programos „Product Stewardship" procesams reikalingų išteklių teikimas.

Mes siekiame tiesioginės sąsajos tarp mūsų Kompanijos ženklo ir atsakingai pagamintų trąšų!

 

Mes siekiame tiesioginės sąsajos tarp mūsų Kompanijos ženklo ir atsakingai pagamintų trąšų!

Europos trąšų gamintojų  asociacijos "Fertilizers Europe" standartas trąšoms (žiūrėti WORD)

Produkcijos sandėliavimo sąlygos: 

Produkcijos transportavimo sąlygos:

Rekomendacijos produkcijos ir jų pakuočių atliekų tvarkymui: