2015

13 Bal. Elektros skirstymo sistema bus modernesnė


Elektros skirstymo sistema bus modernesnė

Viena iš AB „Achema" vykdomų veiklų - elektros energijos skirstymo paslaugų teikimas. Pirmieji elektros skirstymo įrenginiai gamyklos teritorijoje pastatyti dar 1968 m. Remiant ES struktūriniams fondams, per kelis etapus buvo rekonstruotos 23 iki 1970 m. pastatytos 6 kV elektros skirstyklos. Elektros modernizavimo projektų vertė - 4,2 mln. EUR., iš jų 40 proc. buvo skirta iš ES struktūrinių fondų.  

„Nors visada, net ir su senais įrengimais stengėmės išlaikyti elektros tiekimo patikimumą, akivaizdu, kad daugiau kaip keturis dešimtmečius veikiantys įrenginiai keldavo vis daugiau problemų,"- apie elektros skirstymo modernizavimo projektų reikalingumą kalbėjo AB „Achema" vyr. energetikas V. Virkutis - „Siekiant išlaikyti bendrovės veiklos efektyvumą ir gamybos proceso stabilumą, privalėjome pakeisti šimtus jungtuvų, relinių apsaugų, įrengti modernią apskaitos sistemą." 


Elektros tiekimo patikimumas - kone pats pagrindinis uždavinys visą parą veikiančios gamyklos veiklos stabilumui užtikrinti. AB „Achema", remiantis licencijoje nustatytais kriterijais, elektros persiuntimo paslaugą taip pat teikia ir kitoms įmonės teritorijoje veikiančioms bendrovėms. Siekiant sustiprinti elektros tiekimo patikimumą ne tik bendrovės padaliniams, bet ir daugiau kaip 24 įmonėms, kurios prijungtos prie AB „Achema" skirstymo tinklo, buvo atlikti esamų transformatorių pastočių vidutinės įtampos skirstymo įrenginių modernizavimo darbai, įrengtos elektros energijos apskaitos ir duomenų informacijos surinkimo sistemos.


AB „ Achema" elektros skirstymo modernizacija įgyvendinta remiantis 2012 m. pasirašytomis sutartimis su LR Ūkio ministerija ir Lietuvos verslo paramos agentūra:AB „ACHEMA" ELEKTROS SKIRSTYMO SISTEMOS MODERNIZAVIMAS (Nr. VP2-4.2-ŪM-01-K-03-003) ir AB „ACHEMA" ELEKTROS SKIRSTYMO SISTEMOS MODERNIZAVIMAS (II) ETAPAS" (NR. VP2-4.2-ŪM-01-K-04-005).


Kitos naujienos