2020

29 Lie. 2020-08-01 stabdomas amoniako gamybos cechas Nr. 2.


AB „Achema“ planiniam remontui 2020-08-01 stabdys amoniako gamybos cechą Nr. 2. Šis procesas prasidės apie 9 valandą ryte ir truks apie porą valandų. Stabdymo metu gali matytis liepsna kylanti iš saugumo fakelo. Amoniako cecho Nr. 2 stabdymas bus vykdomas griežtai laikantis technologinio reglamento ir aplinkai neigiamo poveikio neturės.

Apie amoniako cecho Nr. 2 paleidimą po remonto informuosime atskirai.


Kitos naujienos