2020

22 Bal. Leidžiamas GP2


Pranešame, kad balandžio 22 d. AB „Achema“ bus vykdomi azoto rūgšties gamybos agregato paleidimo po remonto darbai. Šio proceso metu į aplinkos orą trumpam gali būti išmetami šiek tiek didesni nei veikiant normaliu režimu azoto oksidų kiekiai. Pranešame, kad šis procesas grėsmės nekelia, yra numatytas visuose technologiniuose ir aplinkosauginiuose dokumentuose. Jonavos miesto ir gretimų apylinkių gyventojams pavojaus nėra.


Kitos naujienos