2017

27 Spa. AB “Achema” tęsia elektros skirstymo sistemos modernizavimą


AB “Achema” tęsia elektros skirstymo sistemos modernizavimą

2016 metų rugpjūčio mėnesį AB "Achema" kartu Lietuvos verslo paramos agentūra, pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį dėl projekto "AB „Achema" elektros skirstymo sistemos modernizavimas" (projekto kodas Nr. S-04-.4.1-LVPA-K-106-01-002) įgyvendinimo.  Šiuo projektu tęsiama elektos skirstymo sistemos modernizavimo programa.

Projekto vertė yra 4 mln. EUR. Iki projekto pabaigos - 2019 m. rugpjūčio mėn. - numatoma įsisavinti apie 2 mln. EUR Europos Sąjungos dotacijos (projektas dalinai finansuojamas Sanglaudos fondo lėšomis).

Įgyvendinus projektą, bus užtikrintas saugesnis ir efektyvesnis elektros skirstomųjų tinklų eksploatavimas bei efektyvesnis ir operatyvesnis elektros tinklo valdymas, patikimesnis ir saugesnis elektros energijos persiuntimas vartotojams, sumažinti elektros energijos nuostoliai.

Numatytos investicijos padidins elektros skirstymo tinklo atitiktį pažangiojo elektros tinklo reikalavimams ir prisidės sudarant prielaidas efektyvių pažangiųjų elektros tinklų technologijų plėtrai.


Kitos naujienos