2016

14 Spa. Audituotos vadybos sistemos


2016m. spalio 11-13 dienomis bendrovėje vyko 3 vadybos sistemų (pagal ISO 9001, ISO 14001 ir OHSAS 18001) išorinis priežiūros auditas. Auditą atliko nepriklausoma, akredituota  organizacija DEKRA.

ISO 9001

Kokybės vadybos sistemos srityje pagal ISO 9001 buvo audituojamas bendras sistemos veikimas kokybės biure, t.y. kokybės politikos ir tikslų vykdymas, pasikeitimai dokumentacijoje, pretenzijos, vidinis auditas bei korekciniai veiksmai. Taip pat  auditas buvo atliktas 3 cechuose (amoniako c. Nr.2, karbamido c. ir KAN c.) ir 5 padaliniuose (LKC, MEL, TGS, Rinkodaros sk. Vyr.mechaniko sk.). Audito rezultatai teigiami, neatitikčių ir pastabų negauta.

OHSAS 18001

Bendrovėje yra įdiegta darbų saugos ir sveikatos vadybos sistema, atitinkanti OHSAS 18001 reikalavimus. Darbų saugos ir sveikatos vadybos sistema bendrovėje funkcionuoja nuo 2007 metų pabaigos ir šis auditas jubiliejinis – dešimtas. Šis auditas buvo patikrinamasis. Abi pusės yra patenkintos audito rezultatais, t .y. bendrovėje įdiegta vadybos sistema pilnai atitinka standarto OHSAS18001 reikalavimus ir sertifikato galiojimas pratęstas dar vieneriems metams iki sekančio audito.

ISO14001

AB „Achema“ aplinkos apsaugos vadybos sistema, atitinkanti ISO14001 standarto reikalavimus, įdiegta 2000 metais, sėkmingai prižiūrima ir periodiškai, kas tris metai, persertifikuojama.

Jau 16 metų bendrovėje aplinkos apsaugos vadybos sistemos atitikimo ISO 14001 standarto reikalavimams įvertinimą bei persertifikavimą atlieka tarptautinį pripažinimą turinti, nepriklausoma akredituota organizacija KEMA, kuri 2011 metais pakeitė pavadinimą į DEKRA. Dėl vykdomos pastovios ir reiklios aplinkos apsaugos vadybos sistemos priežiūros, audito metu neatitikimų ar pažeidimų nustatyta nebuvo. Auditoriai gerai įvertino mūsų įmonės darbą ir indėlį į aplinkos apsaugą Vadinasi, bendrovės aplinkosaugos politika vykdoma reikiama kryptimi.

Visame pasaulyje plintanti darnaus vystymosi idėja, griežtėjantys įstatymai ir nuolat augantis suinteresuotų šalių susirūpinimas aplinkosaugos problemomis skatina bendrovę prisiimti įsipareigojimus aplinkos apsaugos srityje.

Aplinkos apsaugos vadybos sistemos įgyvendinimas – vienas iš būdų, kaip prisidėti prie darnaus vystymosi koncepcijos įgyvendinimo ir sistemingai valdyti bendrovės daromą poveikį aplinkai. Reikalavimus aplinkos apsaugos vadybos sistemai apibrėžia tarptautinis standartas ISO 14001 (Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės).

Suformuota aiški bendrovės aplinkos apsaugos politika suteikia pagrindą veiksmingai mažinti įmonės produktų, paslaugų bei procesų poveikį aplinkai, pagerinti įmonės įvaizdį ir vadybos efektyvumą, ugdyti darbuotojų sąmoningumą. Pasaulinė praktika įrodė, kad veiksminga aplinkosaugos vadybos sistema leidžia sumažinti organizacijos poveikį aplinkai 20-30 procentų

Sertifikuota aplinkos apsaugos vadybos sistema padeda išsiaiškinti, nustatyti ir suaktyvinti daugybę bendrovėje esančių technologinių, techninių ir organizacinių galimybių, kurios gali būti panaudojamos sprendžiant aplinkos problemas, formuoja suinteresuotų šalių pasitikėjimą ir teigiamą požiūrį į įmonę. Atsiveria didesnės galimybės dalyvaujant viešuose pirkimuose, gaunant leidimus ir licencijas.

Vykdant nuolatinį aplinkos apsaugos monitoringą užkertamas kelias incidentams, avarijoms ir teisės aktų pažeidimams – taip sumažėja draudimo kaštai, išvengiama baudų mokėjimo kontroliuojančioms institucijoms. Kontroliuojant ir matuojant veiklos procesus, padidinamas energijos vartojimo efektyvumas, galimybė sumažinti žaliavų ir energijos sąnaudas. Tokiu būdu mažėjančios eksploatacinės išlaidos leidžia didinti veiklos efektyvumą.


Kitos naujienos