2016

30 Rug. Tarp „Achemos“ absolventų ir mokslo daktaras


Tarp „Achemos“ absolventų ir mokslo daktaras

Šiemet specialūs, bendrovės vardu pažymėti laikrodžiai buvo įteikti 9 Kauno technikos kolegijos, Lietuvos verslo kolegijos, Aleksandro Stulginskio ir Kauno technologijos universiteto (KTU) absolventams.

Tradiciškai tarp „Achemos" dirbančiųjų daugiausiai - KTU buvusių studentų. Šiemet 2 darbuotojai universitete įgijo bakalauro, o vienas - net mokslų daktaro laipsnį.

Devynerius metus energetiku bendrovėje dirbantis Aldas Stankevičius apsigynė KTU energetikos ir termoinžinerijos mokslų daktaro disertaciją. Iš viso trąšas gaminančioje įmonėje dirba 8 mokslų daktarai, veikia Naujovių ir pažangos centras, Mokslinė-eksperimentinė laboratorija.

Pasak „Achemos" generalinio direktoriaus Ramūno Miliausko, džiugu, kad mokslo aukštumų siekia ne tik jaunimas, bet ir kiek ilgiau bendrovėje dirbantys specialistai. „Stengiamės finansuoti tikslines, su tiesioginiu darbu, susijusias studijas. Šiemet tokių studentų bus net 8. Tuo pačiu visiems, norintiems tobulintis ir studijuoti sudaromos palankios sąlygos išvykti į sesijas, kurių metu mokamas atlyginimo vidurkis. Tikimės, kad šiemetinių absolventų, kurių amžius siekia nuo 23 iki 55-erių metų gretas ateityje papildys ir jų kolegos."

Šiuo metu 37 proc. „Achemos" darbuotojų turi aukštąjį išsilavinimą, likusioji dalis yra įgiję profesinį išsilavinimą. Didžioji dalis chemijos gamykloje dirbančių darbuotojai turi pereiti specialiuosius formaliojo mokymo programas ir įgyti darbui reikalingą profesiją. Per paskutinius trejus metus bendrovė į personalo mokymus investavo per 500 tūkstančius eurų.


Kitos naujienos