Istorija

Istorija

Bendrovės pradžia 1962 m., kada netoli Jonavos miestelio, Šventosios ir Neries upių santakoje, buvo pradėta statyti azoto trąšų gamykla. Šią gamyklos vietą lėmė patogi geografinė padėtis. Čia praeina svarbios šalies automagistralės ir geležinkelio linijos, jungiančios įmonę su didžiaisiais Lietuvos miestais bei Baltijos jūros uostu.

Po pustrečių metų intensyvių darbų, 1965 m. vasario 9 d., pradėtas gaminti sintetinis amoniakas. Ši data ir laikoma įmonės įkūrimo data, o kartu ir didžiosios chemijos pradžia Jonavoje.1965 m. A-1, amoniako vandens gamybos pradžia
1968 m. Metanolio gamybos pradžia
1971 m. A-2 (čekiškas), karbamido (I ir II agregatai) gamybos pradžia
1972 m. Azoto rūgšties gamybos pradžia (UKL Nr.1, Nr.2 ir Nr.3 agregatai - pirmoji gamybos eilė)
1973 m. Amonio salietros, karbamido formaldehido dervų (KFD) ir polivinilacetato dispersijos (PVAD) gamybos pradžia
1975 m. Paleistas UKL Nr.4 azoto rūgšties gamybos agregatas (antroji gamybos eilė)
1977 m. Paleistas UKL Nr.5 azoto rūgšties gamybos agregatas (antroji gamybos eilė) ir A-1 cheminio vandens valymo skyrius Nr.1
1978 m. A-3 (dabartinis A-1) gamybos pradžia
1979 m. Formalino gamybos pradžia
1985 m. Paleistas UKL Nr.6 azoto rūgšties gamybos agregatas (trečioji gamybos eilė)
1987 m. Skystų universalių trąšų gamybos pradžia
1989 m. Įstojimas į Tarptautinę trąšų gamintojų asociaciją IFA (www.fertilizer.org). IFA sertifikatas
1994 m. VĮ "Azotas" privatizacija - AB "Achema" įkūrimas
1995 m. Karbamido-amonio salietros tirpalo (KAS) gamybos pradžia
1995 m. Birių trąšų mišinių gamybos pradžia
1995 m. Achema tampa Inžinerinės Ekologijos Asociacijos (IEA) nare
1997 m. Įmonė tampa Fertilizer Europe (anksčiau: Europos trąšų gamintojų asociacija EFMA (www.fertilizerseurope.com)) komiteto nare
1998 m. Sertifikavimas pagal tarptautinį ISO 9002 kokybės standartą
1999 m. Aliuminio sulfato tirpalo ir KFD gamybos periodiniu būdu gamybos pradžia
2000 m. Sertifikavimas pagal tarptautinį ISO 14001 aplinkos apsaugos valdymo standartą
2001 m. AB, UAB dukterinių įmonių susijungimas, koncerno “Achemos Grupė” įkūrimas
2003 m. Paleistas karbamido gamybos trečiasis gamybos agregatas
2003 m. Paleisti azoto rūgšties UKL Nr.7 ir Nr.8 gamybos agregatai (ketvirtoji gamybos eilė)
2003 m. Paleistas azoto rūgšties GP-1 gamybos agregatas
2003 m. Kalcio amonio salietros (KAN) gamybos pradžia ir bazinio kondensato valymo stoties paleidimas
2003 m. Paleistas kogeneracinės jėgainės pirmasis blokas
2003 m. Achema tampa Fertilizer Europe (anksčiau: Europos trąšų gamintojų asociacija EFMA (www.fertilizerseurope.com)) tikrąja nare
2003 m. Sertifikavimas pagal tarptautinį ISO 9001 kokybės standartą
2004 m. Filialo "Gaschema" įkūrimas
2004 m. Distribucinės kompanijos Agro Baltic GmbH (Vokietija) 50% akcijų įsigijimas
2005 m. Išplėsti KAS cecho gamybos pajėgumai iki 1.336 tūkstančių tonų per metus
2006 m. Karbamido cecho gamybos pajėgumų padidinimas iki 445,5 tūkstančių tonų per metus
2006 m. Pradėjo veikti nauja izoterminė amoniako saugykla
2006 m. Pradėtas eksploatuoti antrasis amoniako agregatas ir A-2 cheminio vandens valymo skyrius Nr.2
2006 m. Karbamido-formaldehido dervų gamybos išplėtimas iki 75 tūkstančių tonų per metus
2007 m. Pradėjo veikti skystos angliarūgštės gamybos agregatas
2007 m. AdBlue gamybos linijos paleidimas
2007 m. AB „Achema“ įdiegta „Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema“, atitinkanti BSI OHSAS standarto reikalavimus.
2008 m. Metanolio gamybos agregato veiklos pradžia
2008 m. Paleistas UKL Nr.9 azoto rūgšties gamybos agregatas
2008 m. Pradėjo veikti dujų mišinių gamybos agregatas
2009 m. Paleistas ketvirtasis karbamido gamybos agregatas
2009 m. Melamino karbamido formaldehido dervos (MKFD) gamybos periodiniu būdu pradžia
2011 m. Paleistas kogeneracinės jėgainės antrasis blokas
2011 m. - rugsėjo mėnesį pradėta eksploatuoti 47 MW kogeneracinė dujų jėgainė Nr.2. Kartu su nuo 2004 m. veikiančia 21 MW kogeneracine jėgaine Nr.1 ji gali AB „Achema" visiškai aprūpinti elektros energija ir dalį elektros energijos tiekti rinkai.
2011 m. - pradėtas vystyti investicinis projektas „Naujų skystų ir dujinių produktų gamybos technologijos diegimas AB „Achema"", kuriam skirta ES struktūrinių fondų parama.
Nuo 2011 metų - didinat bendrovės elektros energijos sistemos patikimumą, iš dalinės ES struktūrinės paramos vykdomas AB „Achema" elektros skirstymo sistemos modernizavimas. Projektą baigti planuojama 2015 m.
2012 m. - užbaigti du azoto rūgšties cecho bendro įgyvendinimo (BĮ) projektai, kurių metu daugiau nei 85% sumažinta šiltnamio efektą sukeliančių dujų (azoto oksidų) emisija į atmosferą.
2012 m. - pradėti naujo „Grand Paroisse" tipo azoto rūgšties agregato statybos darbai, kadangi turimų azoto rūgšties pajėgumų nebeužteko maksimaliu pajėgumu dirbantiems trąšų gamybos agregatams. Iki 2015 m. azoto rūgšties gamybą planuojama padidinti apie 240 tūks
2013 m. - garų gamybos procesui optimizuoti amoniako ceche Nr.2 pakeisti pagalbinio katilo degikliai. Projekto įgyvendinimui buvo gauta ES struktūrinių fondų parama.
2013 m. - užbaigtas pirmasis amoniako cecho Nr.1 modernizacijos etapas. Šių darbų tikslas sumažinti energetinių resursų, o pirmiausia - gamtinių dujų - suvartojimą gaminant amoniaką.
2013 m. - energetinių resursų vartojimui mažinti pradėta amoniako cecho Nr. 2 modernizacija. Projektą numatoma įgyvendinti 2015 m.
2014 m. - užbaigtas AdBlue gamybos ir sandėliavimo išplėtimas.
2015 m. - balandį baigta elektros skirstymo tinklų modernizacija, panaudojant ES struktūrinių fondų paramą.
2015 m. -rugsėjo mėnesį pradėjo veikti modernus oro skaidymo blokas, kuriame gaminamas dujinis švarus azotas, dujinis technologinis deguonis, skystas argonas, azotas, deguonis. Šis oro skaidymo blokas leis gaminti sveikatos priežiūros įstaigoms svarbius produktus
2015 m. - lapkritį pradėtas eksploatuoti naujas "Grand Paroisse" tipo azoto rūgšties agregatas, kuris padidins azoto rūgšties gamybą 240 tūkstančiais tonų per metus ir leis bendrovei mažinti energetines sąnaudas.
2015 m. - siekiant toliau mažinti gamtinių dujų suvartojimą amoniako gamybai baigta amoniako cecho Nr.1 procesinio kondensato schemos rekonstrukcija, pradėti cecho modernizacijos II etapo darbai.
2015 m. - tęsiami amoniako cecho Nr.2 modernizacijos I etapo darbai, projektą įgyvendinti planuojama 2016 m.