Investicijos

Investicijos2003 m. - paleistas 117 tūkst. t/m karbamido gamybos agregatas Nr.3
2003 m. - paleistas 120 tūkst. t/m azoto rūgšties gamybos agregatas UKL Nr.7
2003 m. - paleistas 450 tūkst. t/m kalcio amonio nitrato (KAN) gamybos agregatas
2003 m. - paleista 21 MW kogeneracinė dujų jėgainė Nr. 1
2003 m. Amonio salietros, karbamido formaldehido dervų (KFD) ir polivinilacetato dispersijos (PVAD) gamybos pradžia
2004 m. - paleistas 120 tūkst. t/m azoto rūgšties gamybos agregatas UKL Nr.8
2005 m. - karbamido amonio nitrato tirpalo (KAS) gamybos išplėtimas nuo 1000 iki 1336 tūkst. t/m
2006 m. - karbamido gamybos agregatų našumo didinimas nuo 1250 iki 1350 t/parą
2006 m. - liepos mėnesį pradėta eksploatuoti izoterminė amoniako saugykla, lapkričio mėnesį paleistas naujas 1.500 t/parą projektinį pajėgumą turintis modernus amoniako gamybos cechas Nr.2.
2006 m. - karbamido formaldehidinių dervų (KFD) gamybos išplėtimas nuo 50 iki 75 tūkst. t
2007 m. - gegužės mėnesį paleistas angliarūgšties gamybos agregatas, kuris padidino šio produkto gamybą 100 t/parą.
2007 m. - paleista AdBlue gamybos linija
2008 m. - paleistas 130 tūkst. t/m metanolio gamybos agregatas
2008 m. - rugsėjo mėnesį pradėta naujo azoto rūgšties agregato eksploatacija, padidinusi azoto rūgšties gamybą 350 t/ parą.
2008 m. - paleistas dujų mišinių gamybos agregatas
2008 m. - pradėta gaminti melamino karbamido formaldehidinė derva.
2008 m. - AB „Achema" kartu su užsienio partneriais vykdė du bendro įgyvendinimo (BĮ) projektus, kurių tikslas - sumažinti azoto oksidų (šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijų lygmenį iki 2012 m. pabaigos 70-80 %
2009 m. - birželio mėnesį paleistas 1.000 t/parą projektinio pajėgumo karbamido gamybos agregatas Nr.4, tuo tarpu kiti trys karbamido gamybos agregatai kartu gali pagaminti 1.300 t/ parą karbamido
2011 m. - rugsėjo mėnesį pradėta eksploatuoti 47 MW kogeneracinė dujų jėgainė Nr.2. Kartu su nuo 2004 m. veikiančia 21 MW kogeneracine jėgaine Nr.1 ji gali AB „Achema" visiškai aprūpinti elektros energija ir dalį elektros energijos tiekti rinkai.
2011 m. - pradėtas vystyti investicinis projektas „Naujų skystų ir dujinių produktų gamybos technologijos diegimas AB „Achema"", kuriam skirta ES struktūrinių fondų parama.
Nuo 2011 metų - didinat bendrovės elektros energijos sistemos patikimumą, iš dalinės ES struktūrinės paramos vykdomas AB „Achema" elektros skirstymo sistemos modernizavimas. Projektą baigti planuojama 2015 m.
2012 m. - užbaigti du azoto rūgšties cecho bendro įgyvendinimo (BĮ) projektai, kurių metu daugiau nei 85% sumažinta šiltnamio efektą sukeliančių dujų (azoto oksidų) emisija į atmosferą.
2012 m. - pradėti naujo „Grand Paroisse" tipo azoto rūgšties agregato statybos darbai, kadangi turimų azoto rūgšties pajėgumų nebeužteko maksimaliu pajėgumu dirbantiems trąšų gamybos agregatams. Iki 2015 m. azoto rūgšties gamybą planuojama padidinti apie 240 tūks
2013 m. - garų gamybos procesui optimizuoti amoniako ceche Nr.2 pakeisti pagalbinio katilo degikliai. Projekto įgyvendinimui buvo gauta ES struktūrinių fondų parama.
2013 m. - užbaigtas pirmasis amoniako cecho Nr.1 modernizacijos etapas. Šių darbų tikslas sumažinti energetinių resursų, o pirmiausia - gamtinių dujų - suvartojimą gaminant amoniaką.
2013 m. - energetinių resursų vartojimui mažinti pradėta amoniako cecho Nr. 2 modernizacija. Projektą numatoma įgyvendinti 2015 m.
2014 m. - užbaigtas AdBlue gamybos ir sandėliavimo išplėtimas.
2015 m. - balandį baigta elektros skirstymo tinklų modernizacija, panaudojant ES struktūrinių fondų paramą.
2015 m. -rugsėjo mėnesį pradėjo veikti modernus oro skaidymo blokas, kuriame gaminamas dujinis švarus azotas, dujinis technologinis deguonis, skystas argonas, azotas, deguonis. Šis oro skaidymo blokas leis gaminti sveikatos priežiūros įstaigoms svarbius produktus
2015 m. - lapkritį pradėtas eksploatuoti naujas "Grand Paroisse" tipo azoto rūgšties agregatas, kuris padidins azoto rūgšties gamybą 240 tūkstančiais tonų per metus ir leis bendrovei mažinti energetines sąnaudas.
2015 m. - siekiant toliau mažinti gamtinių dujų suvartojimą amoniako gamybai baigta amoniako cecho Nr.1 procesinio kondensato schemos rekonstrukcija, pradėti cecho modernizacijos II etapo darbai.
2015 m. - tęsiami amoniako cecho Nr.2 modernizacijos I etapo darbai, projektą įgyvendinti planuojama 2016 m.
2016 m. – pradėta naujo produkto „LITFERT StabillioN“ gamyba. Tai yra lėto veikimo karbamidas su ureazės inhibitoriaus NBPT priedu.
2016 m. - baigtas amoniako cecho Nr. 2 modernizacijos I etapas, mažinant gamtinių dujų sąnaudas amoniako gamyboje.
2016 m. - tęsiami amoniako cecho Nr. 1 modernizacijos darbai – atlikta amoniako sintezės kolonos rekonstrukcija. Ši priemonė leido sumažinti gamtinių dujų sunaudojimą amoniako gamybai.
2016 m. - pradėti naujo formalino agregato projektavimo darbai. Projektą planuojama įgyvendinti 2017 m.
2016 m. - pradėti naujo AN/KSAN/ASN/KAN agregato projektavimo darbai. Projekto įgyvendinimas numatytas 2018 m.