Ekonominiai rodikliai

Atgal

Ekonominiai rodikliai

Efektyvesnis bendrovės turto panaudojimas bei nuoseklios ir tikslingos investicijos sąlygojo turto apyvartumo rodiklių gerėjimą. Bendrovės apyvartos augimą lėmė pagrindinių produktų – trąšų – pardavimų didėjimas dėl sėkmingos naujų prekybos rinkų plėtros.

Tūkst. EUR 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016
Įstatinis kapitalas 73.192 73.192 73.192 73.192 73.192 73.192 73.192 73.189  
Pardavimų pajamos 598.551 284.041 319.710 627.851 673.184 510.720 530.498 562.583 359.253