Akcininkams

Atgal

Akcininkams

AB „ACHEMA“ dividendų mokėjimo tvarka už 2018 m.

AB „Achema“ akcininkai eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2019 m. balandžio 12 d., priėmė sprendimą dėl dividendų išmokėjimo, kurie sudaro 11,49122102 EUR vienai akcijai atskaičius gyventojų pajamų mokestį.

Teisę gauti dividendus turės tie asmenys, kurie akcininkų teisių apskaitos dienos, t.y. 2019 m. balandžio 29 d., pabaigoje buvo bendrovės akcininkai.

Nuo 2019 m. gegužės mėn. 6 d. dividendai bus pervedami į akcininkų banko sąskaitas pagal anksčiau pateiktus prašymus.

Tie akcininkai, kurie nėra pateikę prašymų arba pakeitė banko sąskaitą, turėtų pateikti naujus prašymus, kuriuose būtina nurodyti: vardą, pavardę, banko sąskaitą bei deklaruotą gyvenamąją vietą, telefono numerį prie prašymo pridėti asmens dokumento kopiją. Prašymus galima pateikti:

  • ­   paštu, adresu: finansų biuras, AB „Achema“, Jonalaukio k., Jonavos raj., LT-55550
  • ­   el. paštu: a.fiodoroviene@achema.com
  • ­   faksu 8-349-56070
  • ­   pristatyti į AB „Achema“ centrinę kasą 2019 05 09 ir 2019 05 23, nuo 12.00 val. iki 16.00 val.

Informacija teikiama telefonais 8-349-56644 arba 8-349-56134.