Akcininkams

Atgal

Akcininkams

AB „ACHEMA“ dividendų mokėjimo tvarka už 2017 m.

AB „Achema“ akcininkai eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2018 m. balandžio 16 d., priėmė sprendimą dėl dividendų išmokėjimo, kurie sudaro 12,94932244 EUR vienai akcijai atskaičius gyventojų pajamų mokestį.

Teisę gauti dividendus turės tie asmenys, kurie akcininkų teisių apskaitos dienos, t.y. 2018 m. balandžio 30 d., pabaigoje buvo bendrovės akcininkai.

Nuo 2018 m. gegužės mėn. 9 d. dividendai mokami sekančia tvarka:

  • Dividendai pervedami į banko sąskaitą pagal 2017 m. pateiktus prašymus.
Naujus prašymus, kuriuose būtina nurodyti: vardą, pavardę, banko sąskaitą bei deklaruotą gyvenamąją vietą (prašymo formą rasite www.achema.lt/akcininkams-2), prie prašymo pridėti asmens dokumento kopiją,  galima pateikti:
  • paštu, adresu: finansų biuras, AB „Achema“, Jonalaukio k., Jonavos raj., LT-55550
  • el. paštu: s.misiune@achema.com
  • faksu 8-349-56070
  • pristatyti į AB „Achema“ centrinę kasą 2018 05 18 ir 2018 05 25, nuo 9.00 val. iki 14.00 val.

Informacija teikiama telefonais 8-349-56070 arba 8-349-56134.